1. Home
  2. /
  3. Misiune
Biserica fraților rromi din Florești
Biserica din Tăuți
Biserica din Dezmir
Biserica din Bărăi
Biserica din Sălistea Nouă
Biserica din Săliștea Veche
Biserica din Bonțida
Biserica din Frata
Biserica din Cămărașu
Biserica din Suatu
Biserica din Uioara (cu punctele de misiune Lunca si Silivașu)
Biserica din Săcel
Biserica din Stolna
Biserica din Almaș
Biserica din Dumbrava

Domnul Isus a spus în Marcu 16:15 „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.”
Înțelegând faptul că această poruncă este adresată fiecărui credincios, biserica noastră caută să dezvolte un spirit de misiune în fiecare membru, îndemnându-i să aducă o mărturie vie acolo unde Dumnezeu i-a așezat (acasă, la școală, la locul de muncă etc.).
În același timp, există proiecte de misiune care cresc în timp dincolo de posibilitățile unei singure persoane. În astfel de situații, Biserica Mănăștur susține la nivel colectiv aceste lucrări prin toate mijloacele de care dispunem.

Misiune în județul Cluj

De-a lungul anilor, au existat frați și surori care s-au simțit îndemnați de Domnul să răspândească Vestea Buna mai întâi în împrejurimile orașului nostru. Astfel au luat naștere mai multe puncte de misiune în jurul Clujului, unele dintre ele devenind ulterior filiale ale bisericii Mănăștur, altele transformându-se în biserici de sine stătătoare, iar altele au rămas înca la stadiul de puncte de misiune. În acest moment, biserica noastra este implicată misionar într­-un fel sau altul în aproximativ 20 de sate.

Biserica fraților rromi din Florești

Aici se adună peste treizeci de frati și surori în mijlocul unei comunități de rromi. Lucrarea este coordonată cu credincioșie de fratele Hoca Iosif.

Biserica din Tăuți

Numără aproximativ doisprezece frați și surori și este învățată și condusă de fratele Vasile Lucaci, profesor de teologie la Liceul Baptist Emanuel din Cluj.

Se întâlnesc aproximativ douăzeci și cinci membri; mulțumim lui Dumnezeu pentru fratele Sergiu Lupea care se ocupă de această lucrare.

In prezent sunt douăzeci de membri îndrumați cu credincioșie de fratele Mircea Pașc.

Mulțumim lui Dumnezeu pentru cei douăzeci și șase de membri și pentru creșterea pe care o vedem în această lucrare, cât și pentru fratele Cosmin Covalcic care lucrează acolo pentru înaintarea lucrării lui Dumnezeu.

O lucrare care are în prezent trei membri, coordonată tot de fratele Cosmin Covalcic.

Sunt douăzeci de frați și surori care îl caută pe Dumnezeu.

Este o filială mai nouă a Bisericii noastre, care are în momentul de față peste douăzeci de membri, în mare parte frați rromi. Slujitor este fratele Olimpiu Chindea.

O adunare de douăzeci și șase frați și surori rromi pentru care ne rugăm să fie o lumină în mijlocul comunității de rromi de acolo. Fratele Dragomir Sfait coordonează lucrarea.

Biserici născute din misiune

Este și ea în cea mai mare parte formată din frați rromi, având aproximativ patruzeci de membri. În acest moment biserica este angrenată într-un proiect de construcție a unui nou lăcaș de închinare. De această lucrare se ocupa fratele Alexandru Husar jr.

Este o lucrare în creștere a fraților rromi cu peste 200 de membri. De lucrare se ocupă fratele Alexandru Husar.

O biserică de sine stătătoare în care biserica Mănăștur are o implicare serioasă, contribuind la susținera pastorului, fratele Emanuel Moldovan, dar și în alte proiecte (ex. copii și tineret). În acest moment, biserica numără 38 de membri.

Puncte de misiune

Sunt douăzeci de frați și surori conduși de fratele Nelu Mureșan; este o lucrare pe care o susținem împreună cu frații noștri de la biserica din Gilău.

Numără aproximativ treizeci de membri; de lucrare se ocupa frații Lucaci Iosif și Nelu Mureșan. Amintim aici și punctul de misiune Sutor, care aparține tot bisericii noastre.

Susținem lucrarea de acolo prin vizite lunare în scop misionar.

Misiune în penitenciare

O altă lucrare importantă de misiune a bisericii Mănăștur o constituie lucrarea din penitenciarul Gherla.

Astfel, în fiecare săptămână o echipă formată din 2­3 de frați din Manaștur merge să împărtășească vestea bună deținuților din penitenciar. În urma acestei lucrări, Dumnezeu a adus roade, existând chiar și persoane care s-au botezat în penitenciar.