„Și eu voi posti odată cu slujnicele mele, apoi voi intra la împărat în ciuda legii ...” Estera 4:16

Cu o imensă stimă de sine, regele magnificului și inegalabilului imperiu persan, Ahașveroș, domn peste 127 de țări, conducător al armatei „nemuritorilor” și suveran al mării pe care, spune Herodot, a pedepsit-o cu 300 de lovituri de bici pentru impostura de a fi stârnit o furtună la momentul nepotrivit, deși izbutise cumva să-i învingă pe cei doar 300 de infanteriști spartani la Termopile, ajunge să simtă durerea usturătoare a înfrângerii în bătălia de la Salamina, când corăbiile strategului grec, Temistocle, îi decimează fără milă flota imperială.
Întors acasă Ahașveroș își tratează rănile suferinde recurgâd la spectacole de mare strălucire, la reforme politice autoritariste și la companii care să-i exalte onoarea. În aceste noi circumstanțe politice, Haman, un descendent al lui Esau, prin Agag, regele lui Amalec, un moabit, izbutește să intre în grațiile împăratului, care îi pune la dispoziție prestigiosul scaun de prim ministru. Haman, plin de sine, este indignat atunci când constată neclintirea incorigibilă și repetată a evreului Mardoheu de a refuza închinarea până la pământ în fața înălțimii sale. Această atitudine a evreului a turnat benzină pe vreascurile aprinse ale dușmăniei de secole ale poporului amalecit față de firavul și călătorul popor al evreilor, redeschizând dosarele istoriei și rememorând bătălii, începând cu cea de la Refidim când amalec a fost înfrânt de oastea lui Moise pe care, bătrânul proroc, o ajuta în rugăciune ridicând mâinile spre Dumnezeu, și continuând cu mituirea lui Baalam de către regele moabit, Balac, tot amalecit, cu intenția de a face rău lui Israel și, nu în ultimul rând, atacul de la Neghev de pe timpul lui David. Haman este foc și pară împotriva lui Mardoheu și a tuturor celor din neamul lui și, prin pârghiile politice rarisime de care dispune, acesta înjgheabă planul de epurare a evreilor din imperiu. Încântat de reușita politică de a se vedea cu decretul emis, Haman dă curs poruncii neschimbabile a regelui persan și supraveghează personal ducerea ei la îndeplinire în intreaga împărăție. Acum viața evreilor este amenințată, lucrurile luaseră o întorsătură neașteptată pentru evrei, situația a devenit gravă și alarmantă. În aceste împrejurări de groază, noua soție a împăratului și nepoată a lui Mardoheu, tânăra și frumoasa evreică, Estera, acum împărăteasă persană, își dă seama că trebuie, fără întârzire, să îndeplinească un rol cheie în noile jocuri politice, dar extrem de periculoase, de la palat. Totul era acum în derivă, moartea evreilor a fost decretată, nu se poate schimba nimic, decât dacă intervine Dumnezeu. De aceea, Estera postește. După un post negru, de trei zile și trei nopți, și încrezătoare în Dumnezeu, Estera acceptă să-și pună viața în joc. Dumnezeu intervine, umple inima lui Ahașveroș de neobișnuită generozitate și recunoștință, acesta nu are somn noaptea până nu deschide Cartea Aducerilor Aminte unde descoperă loialitatea exemplară a lui Mardoheu care deconspirase odinioară mârșăvia criminală a lui Bigtal și Tereș, doi fameni, împotriva sa, află de tărășenia lui Haman din spusele împărătesei și salvează evreii cerând cu tărie să se facă dreptate. Haman este condamnat, Mardoheu recompensat, iar poporul evreu renăscut.

Și noi suntem în împrejurări istorice neașteptate și grave, numărul morților de pandemie nu mai poate fi ținut în socoteală de medicii extenuați în lupta cu boala. Guvernele dau ordonanțe guvernamentale decretând stări de urgență din lipsă de soluții și mijloace de scăpare. Firmele de pompe funebre nu mai fac față numărului mare de decese, s-a ajuns să se importe sicrie, iar serviciile de incinerare din Europa țin mașinile armatei la coadă. Numai Dumnezeu ne mai poate salva. De aceea, să nu întârziem să ne rugăm lui Dumnezeu și să postim pentru izbăvirea de molima care bântuie ziua. Dumnezeu este cu noi. Așa cum a răspuns Dumnezeu lui Mosie, lui Iosafat, lui Daniel, lui Neemia, lui Ezra și Esterei, care s-au rugat și postit, ne va răspunde și nouă cu îndurare și ne vom bucura, în Hristos, de izbăvire. A lui Dumnezeu să fie gloria!

Să ne rugăm astăzi pentru:

Să ne apropiem fiecare mai mult de Dumnezeu în această perioadă, prin post, rugăciune, şi alte discipline spirituale.

 Întoarcerea la Domnul a cât mai multor oameni din ţările afectate de pandemie (în special China, Coreea de Sud, Italia, Iran, Spania).