„Mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu, ca să-l caut cu rugăciune și cereri, postind ...” Daniel 9:3

Trecuseră câteva zeci de ani de când poporul Israel fusese învins şi strămutat cu forța în Babilon. Ţinuţi în captivitate și fără libertăți adevărate, evreii experimentau robie, restricții, lipsuri, lacrimi, dor de țară și de Templu. Fiind un cărturar excelent și un iscusit om politic, Daniel știa din proroci că robia evreilor este o consecință a păcatelor lor, ei meritându-şi soarta. Dar el mai știa și că sancțiunea lui Dumnezeu este pe cale de a se consuma, evreii urmând să se întoarcă acasă. Într-un astfel de moment dificil, Daniel îşi întoarce faţa către Dumnezeu, căutându-L „cu rugăciuni și cereri … postind …”.

Daniel recunoaște că el, împreună cu generația lui și a părinților lui au păcătuit, fiind răi și îndărătnici şi nu au ascultat de Cuvântul revelat și de prorocii trimiși. Mesajele de avertizare li s-au părut prea dure, cele biblice prea plictisitoare, iar cele care puneau degetul pe rană, prea directe. Ascultătorii deveniseră mofturoși și răi, iar din cauza lor mesagerii au avut de suferit. Daniel este onest și obiectiv, „Domnul a îngrijit ca nenorocirea aceasta să vină peste noi.” Astfel, el tratează problema cu seriozitate și postește trei săptămâni. Ca răspuns, un bărbat îmbrăcat în in și încins cu un brâu de aur apare din senin și îi spune că ajutorul ceresc vine la timp pentru cei credincioși: „nu te teme de nimic! …cuvintele tale au fost ascultate…când ți-ai pus inima ca să… te smerești înaintea Dumnezeului tău. ” Cunoaștem din istorie că edictul lui Cir nu a întârziat, postul și rugăciunile lui Daniel fiind primite, iar poporul a primit libertatea de a se întoarce acasă.

Acum e rândul nostru, pe noi ne pune Dumnezeu pe talerul judecății Sale drepte. Suntem noi gata să ne recunoaștem păcatele și să cerem îndurare lui Dumnezeu peste noi și copiii noștri? Vom posti și vom cere de la Dumnezeu să intervină în istorie, în laboratoarele care caută antidotul, în spitalele supra-aglomerate și insuficient dotate, dar mai ales în inimile noastre? Doamne ajută-ne încă o dată! Te rugăm, iartă-ne din ceruri!

Să ne rugăm astăzi pentru:

Să ne mărturisim păcatele noastre şi ale poporului înaintea Domnului şi să-I cerem iertare

Tămăduirea ţării de boli fizice şi sufleteşti

Participă la discuții 4 Comentarii

 • nelu muresan spune:

  invataturi despre post si ruga
  Nem_9:1  În a douăzeci și patra zi a aceleiaș luni, copiii lui Israel s’au adunat, îmbrăcați în saci și presărați cu țărînă, pentru ținerea unui post.
  Psa_35:13  Și eu, cînd erau ei bolnavi, mă îmbrăcam cu sac, îmi smeream sufletul cu post, și mă rugam cu capul plecat la sîn.
  Psa_109:24  Mi-au slăbit genunchii de post, și mi s’a sleit trupul de slăbiciune.
  Isa_58:5  Oare aceasta este postul plăcut Mie: să-și chinuiască omul sufletul o zi? Să-și plece capul ca un pipirig, și să se culce pe sac și cenușă? Acesta numești tu post și zi plăcută Domnului?
  Jer_36:9  În al cincilea an al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, în luna a noua, au chemat la un post înaintea Domnului pe tot poporul Ierusalimului și pe tot poporul venit din cetățile lui Iuda la Ierusalim.
  Ioel_1:14  Vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare; strîngeți pe bătrîni, pe toți locuitorii țării, în Casa Domnului, Dumnezeului vostru, și strigați către Domnul.
  Ioel 2:12  „Dar chiar acuma, zice Domnul, întoarceți-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plînset și bocet!
  Jon_3:5  Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post, și s’au îmbrăcat cu saci, dela cei mai mari pînă la cei mai mici.
  Mat_17:21  Dar acest soi de draci nu iese afară decît cu rugăciune și cu post.”
  Luk_2:37  Rămasă văduvă, și fiind în vîrstă de optzeci și patru ani, Ana nu se depărta de Templu, și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni.
  Est_4:3  În fiecare ținut unde ajungea porunca împăratului și hotărîrea lui, a fost o mare jale printre Iudei; posteau, plîngeau și se boceau, și mulți se culcau în sac și cenușă.
  Act_13:2  Pe cînd slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfînt a zis: „Puneți-Mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat.”
  Isa_58:4  Iată, postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul; nu postiți cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus.
  Isa_58:6  Iată postul plăcut Mie: desleagă lanțurile răutății, desnoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți, și rupe orice fel de jug; devărul și pacea!”
  Zec_8:19  „Așa vorbește Domnul oștirilor: „Postul din luna a patra, postul din luna a cincea, postul din luna a șaptea și postul din luna a zecea se vor preface pentru casa lui Iuda în zile de veselie și de bucurie, în sărbători de voioșie. Dar iubiți adevărul și pacea!”
  1Cor_7:5  Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soți, decît doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciți cu postul și cu rugăciunea; apoi să vă împreunați iarăș, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpînirii voastre.
  Dan_9:3  Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu, ca să-l caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă.
  Mat_6:16  Cînd postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorîtă, ca fățarnicii, cari își sluțesc fețele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun, că și-au luat răsplata.
  Mat_9:15  Isus le-a răspuns: „Se pot jăli nuntașii cîtă vreme este mirele cu ei? Vor veni zile, cînd mirele va fi luat dela ei, și atunci vor posti.
  Jer_14:12  Căci, chiar dacă vor posti, tot nu le voi asculta rugăciunile, și chiar dacă vor aduce arderi de tot și jertfe de mîncare, nu le voi primi; ci vreau să-i nimicesc cu sabia, cu foametea și cu ciuma.”
  Ezr_8:23  Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru. Și El ne-a ascultat.

  • ion spune:

   bine aici sunt o multime de texet din Scriptura care este valabil pentru mine si ce sa inteleg eu din toate acestea
   ?????

   de exemplu:
   sa ma abat de la caile mele rele – care cai rele?

   sa ma rog? — ce sa ma rog spune ceva texte ca nici sa se roage Noe, Daniel si Iov tot nu va asculta Domnul ruga lor de mijlocire
   ce sa fac ca sa ies bine din toata treaba asta ?????????????????????????????????????

 • BBM spune:

  Cu siguranță, sunt multe texte în Scriptură care adresează tema rugăciunii și a postului. Acestea ar trebui studiate cu atenție, pentru a se înțelege care sunt principiile care ni se aplică și nouă astăzi. De exemplu, atitudinea cu care ne rugăm este foarte importantă (smerenie, pocăință, etc.), deși formele exterioare pot să difere de la cultură la cultură (cum ar fi sacul și cenușa).

  „Căile noastre rele” sunt acele gânduri, cuvinte, fapte, obiceiuri, prin care alegem să facem lucruri contrare voii lui Dumnezeu. Dacă cerem Duhului Sfânt să ne cerceteze inimile, El ne va descoperi care sunt acele căi rele în care putem umbla fiecare.

  Pasajul din Ezechiel 14 unde se vorbeste despre Daniel, Iov și Noe nu trebuie folosit pentru a descuraja rugăciunea. Câte pasaje din Noul Testament ne motivează să ne rugăm? După cum spune și Iacov, Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.

  • ion spune:

   pasajul din ezechiel 14 nu descurajeaza rugaciunea, ci atrage atentia la situatii in care rugaciunea, nu este suficienta pentru a iesi de sub revarsarea maniei, sau cum spune textul acolo: „Îmi voi întinde mîna împotriva ei”.
   daca bine am inteles eu, in astfel de cazuri numai neprihanirea il poate salva pe cel aflat in acel cadru.
   Acolo vorbeste de neprihanirea lor, a carei consecinte nu e aplicabila la nimeni altcineva, decat lor .