Săptămâna de rugăciune 2023 – Ziua 3

Săptămâna de rugăciune 2023 – Ziua 3

Săptămâna de rugăciune 2023 - Ziua 3
Dată eveniment:
10/01/2023    
6:00 pm - 7:30 pm
Tip eveniment

MARȚI – Biruitori în vremuri de persecuție

Text: Fapte 8:1-3; Fapte 12:1-5

Fapte 8:1-3

Saul se învoise la uciderea lui Ştefan. În ziua aceea, s-a pornit o mare prigonire împotriva Bisericii din Ierusalim. Şi toţi, afară de apostoli, s-au împrăştiat prin părţile Iudeii şi ale Samariei. Nişte oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ştefan şi l-au jelit cu mare tânguire. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în Biserică; intra prin case, lua cu sila pe bărbaţi şi pe femei şi-i arunca în temniţă.

 Fapte 12:1-5

Cam pe aceeaşi vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din Biserică, pentru ca să-i chinuiască, şi a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna şi pe Petru. (Erau zilele Praznicului Azimilor.) După ce l-a prins şi l-a băgat în temniţă, l-a pus sub paza a patru cete de câte patru ostaşi, cu gând ca după Paşte să-l scoată înaintea norodului. Deci Petru era păzit în temniţă, şi Biserica nu înceta să înalţe rugăciuni către Dumnezeu pentru el.

 

Aceste texte din Faptele Apostolilor descriu două episoade din multele valuri de prigoane care s-au abătut asupra Bisericii lui Hristos de-a lungul secolelor. Ura lumii față de cei care cred, se închină și slujesc Domnului Isus Hristos are rădăcini adânci și îmbracă forme diferite. Psalmul 2 descrie o conspirație universală izvorâtă din ura față de Mesia – Unsul Domnului: „Pentru ce se întărâtă neamurile, și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva Unsului Său” (2:1-2). Forma istorică a acestei conspirații din Psalmul 2 este descrisă în Faptele Apostolilor: „În adevăr, împotriva Robului Tău celui sfânt, Isus, pe care L-ai uns Tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu Neamurile și cu noroadele lui Israel” (4:25-27).

Domnul Isus explică ucenicilor că ura lumii față de El se va răsfrânge asupra urmașilor Lui: „Dacă vă urăște lumea, știți că pe Mine M-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea… Dacă M-au prigonit pe Mine, și pe voi vă vor prigoni” (Ioan 15:18-20).

Prigonirea urmașilor Domnului îmbracă multe forme: batjocură, umilință, insultă, discriminare, marginalizare, alungare din familie, dezmoștenire, pierderea locului de muncă, bătăi, tortură, închisoare și moarte. Aceste forme de prigoană pot veni din partea:

 • Familiei;
 • Colegilor și șefilor la locul de muncă;
 • Colegilor și profesorilor la școală;
 • Cunoscuților și vecinilor;
 • Organizațiilor nonguvernamentale;
 • Organizațiilor religioase;
 • Instituțiilor media;
 • Autorităților locale și centrale.

În Fapte 8, prigoana este declanșată de conducătorii religioși, iar în Fapte 12 prigoana este legitimată de puterea imperială  romană prin autoritățile locale din provincia Iudeea.

Indiferent de identitatea și statutul prigonitorilor, vremurile de prigoană sunt grele. Lupta credinței este grea pentru că implică ocară, suferință și moarte. Și totuși, prin puterea  Duhului Sfânt, urmașii Domnului Isus au biruit prin credință. Inspirat de biruința creștinilor, Tertulian a spus: „Sângele martirilor este sămânța bisericii.”[1]

Conform datelor oferite de organizații care sprijină creștinii persecutați, în peste 60 de țări ale lumii persecuțiile sunt legitimate și gestionate de autoritățile publice:

 • din motive ideologice în țările ateist-comuniste și neomarxist-progresiste;
 • din motive religioase în țările și zonele în care domină religiile musulmane, hinduse, confucianiste, animiste, sau chiar creștine;
 • din motive de intoleranță religioasă în familie, școli, instituții publice, etc.

Conștienți de faptul că pentru milioane de frați și de surori ale noastre, în Hristos Domnul, acestea sunt vremuri grele de prigoană și suferință, suntem chemați să ne rugăm.

Mulțumiri:

 • Pentru promisiunea prezenței Domnului lângă toți cei ce suferă pentru Numele Lui;
 • Pentru mărturia celor care rămân tari în credință în vremea încercării;
 • Pentru cei care se întorc la Domnul prin mărturia credincioșilor care sunt prigoniți.

Mijlociri:

 • Pentru cei care au parte de prigoniri din partea autorităților;
 • Pentru care sunt prigoniți acasă, la școală sau la locul de muncă;
 • Pentru cei care sunt umiliți și batjocoriți public din pricina credinței.

Cereri:

 • Putere în mijlocul persecuțiilor;
 • Biruință deplină în astfel de încercări;
 • Încetarea prigoanei și libertatea de închinare;
 • Mântuirea prigonitorilor.

[1] Quintus Septimius Florens Tertulian, Apologeticum, cap. 50.

Biserica Baptistă Mănăștur Cluj-Napoca

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this