Săptămâna de rugăciune 2023 – Ziua 5

Săptămâna de rugăciune 2023 – Ziua 5

Săptămâna de rugăciune 2023 - Ziua 5
Dată eveniment:
12/01/2023    
6:00 pm - 7:30 pm
Tip eveniment

JOI –  Biruitori în vremuri de atacuri demonice

Text: Fapte 16:16-34.   

Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieşit înainte o roabă, care avea un duh de ghicire. Prin ghicire, ea aducea mult câştig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel şi după noi şi striga: „Oamenii aceştia sunt robii Dumnezeului celui Preaînalt şi ei vă vestesc calea mântuirii.” Aşa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors şi a zis duhului: „În Numele lui Isus Hristos îţi poruncesc să ieşi din ea.” Şi a ieşit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câştigului lor, au pus mâna pe Pavel şi pe Sila şi i-au târât în piaţă înaintea fruntaşilor. I-au dat pe mâna dregătorilor şi au zis: „Oamenii aceştia ne tulbură cetatea; sunt nişte iudei care vestesc nişte obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm.” Norodul s-a ridicat şi el împotriva lor, şi dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei şi au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniţă şi au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temniţa dinăuntru şi le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau şi cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închişi îi ascultau. Deodată, s-a făcut un mare cutremur de pământ, aşa că s-au clătinat temeliile temniţei. Îndată, s-au deschis toate uşile şi s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deşteptat şi, când a văzut uşile temniţei deschise, a scos sabia şi era să se omoare, căci credea că cei închişi au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: „Să nu-ţi faci niciun rău, căci toţi suntem aici.” Atunci, temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru şi, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel şi ale lui Sila, i-a scos afară şi le-a zis: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” Pavel şi Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit, tu şi casa ta.” Şi i-au vestit Cuvântul Domnului, atât lui, cât şi tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile şi a fost botezat îndată, el şi toţi ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa şi s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu.

 

Apostolul Petru ne spune că avem un potrivnic care „dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită” (1 Petru 5:8). Cel rău dă târcoale copiilor, tinerilor, oamenilor maturi, bătrânilor, credincioșilor din bancă  sau lucrătorilor cunoscuți. Atacurile lui sunt îndreptate împotriva celor credincioși, a familiilor lor, a bisericii sau a popoarelor, și pot îmbrăca forme diferite:

 • Dezastre naturale și acțiuni ale unor oameni răi. Iov 1:13-19 menționează sabeenii, haldeii, focul sau vântul;
 • Boli în trup – neprihănitul Iov sau femeia gârbovă (Iov 2:7; Luca 13:1-13);
 • Tulburări psihice – regele Saul sau copilul mic (1 Samuel 16:14; Marcu 9:14-29);
 • Gânduri demonice – Iuda sau Fiii Tunetului (Ioan 13:2; Luca 9:54-55);
 • Controlul minții ca să nu creadă Evanghelia – oamenii care aud Cuvântul (Matei 13:19; 2 Cor.4:3-4);
 • Piedici în calea lucrării misionare a apostolului Pavel (Fapte 16:16-18).

Apostolul Pavel subliniază faptul că ziua în care ne atacă cel rău este „ziua cea rea” (Ef. 6:13).  În ziua aceea putem fi biruitori dacă avem „toată armura lui Dumnezeu” (Ef. 6:11, 13).  În pregătirea noastră pentru ziua cea rea, care de cele mai multe ori vine pe neașteptate, este important să cunoaștem câteva adevăruri biblice:

 • Diavolul și demonii lui nu sunt atotputernici, atotprezenți și atotștiutori;
 • Diavolul și demonii lui sunt îngeri căzuți cărora Dumnezeu le-a stabilit limite de mișcare și de acțiune;
 • Diavolul și demonii lui nu pot trece de limita pusă de Dumnezeu;
 • Dumnezeu este stăpân absolut și Îi protejează pe copiii Lui;
 • Nimic nu se poate atinge de copiii Domnului decât cu voia Lui.

De asemenea, trebuie subliniat faptul că nu orice boală, orice încercare sau orice necaz sunt acțiuni demonice. Uneori Dumnezeu ne încearcă credința prin împrejurări grele (Avraam în Gen. 22), iar alteori avem necazuri datorită deciziilor noastre neînțelepte (împăratul David în 2 Sam. 12:10-14). Un credincios matur poate și trebuie să poată face deosebire între atacurile demonice, încercări ale credinței sau consecințe ale deciziilor noastre. Când apostolul Petru ne spune să fim treji și să veghem, ne îndeamnă de fapt să umblăm în lumina Scripturii, în puterea Duhului Sfânt și să folosim discernământul duhovnicesc pentru a identifica în mod corect împrejurările, cauzele și soluția în cazul atacurilor demonice. Exemplul apostolului Pavel din Fapte 16:16-18 aduce lumină asupra situației, a cauzei și a soluției în vreme de atacuri demonice asupra lucrării Evangheliei.

Împrejurările:

Apostolul Pavel este în cetatea Filipi ca urmare a unei călăuziri clare din partea lui Dumnezeu (Fapte 16:9-10). Dumnezeu a deschis ușa pentru pătrunderea Evangheliei în Europa și primii oameni se întorc la Domnul (Fapte 16:14:15).

Cauzele:

Diavolul pierde teren în Europa și pornește la atac împotriva apostolului Pavel. Se folosește de slujnica unei familii înstărite din Filipi, care era posedată de un duh demonic specializat în ghicitorie. Mesajul demonic se alătură mesajului Evangheliei și servitoarea demonizată se alătură echipei misionare cu scopul de a amesteca întunericul cu lumina.

Soluția:

Sub călăuzirea Duhului Sfânt, Apostolul Pavel își exercită discernământul și puterea apostolică pentru a păstra mesajul Evangheliei curat și nealterat. În Numele lui Isus Hristos poruncește duhului demonic să iasă din aceasta femeie. În acest fel, apostolul face două mari lucrări: eliberarea roabei de sub puterea demonică și păstrarea curată a mesajului Evangheliei. Oamenii trebuie să audă un singur mesaj care vine din partea lui Dumnezeu, mesajul Evangheliei.

Și în vremea noastră sunt atacuri demonice asupra mesajului și mesagerilor Evangheliei, asupra credincioșilor și a celor nemântuiți care sunt chemați la pocăință. De aceea, inspirați de învățătura Scripturii suntem chemați să ne rugăm:

Mulțumiri:

 • Pentru toți cei care vestesc Evanghelia curată, fără asocieri, învățături și practici lumești sau demonice;
 • Pentru toți credincioșii care au rămas ferm ancorați în credința Evangheliei;
 • Pentru toți cei care veghează ca să păstreze Evanghelia curată;
 • Pentru toți cei care apără Bisericile Baptiste de învățători și proroci mincinoși.

Mijlociri:

 • Pentru toți lucrătorii care trec prin perioade grele de atacuri demonice asupra lor și a lucrării;
 • Pentru toți credincioșii care sunt expuși sau atrași de mesaje din partea unor oameni compromiși, care sunt în slujba celui rău;
 • Pentru toate bisericile baptiste care luptă și apără credința adevărată a Evangheliei.

Cereri:

 • Putere supranaturală și ajutor ceresc pentru toți lucrătorii care trec prin vremuri grele de atac sau împotrivire demonică;
 • Trezire spirituală, discernământ duhovnicesc și pocăință pentru toți cei care au fost înșelați de diavolul;
 • Protecție divină pentru familiile credincioșilor baptiști și pentru bisericile baptiste;
 • O nouă generație de lucrători curați, curajoși și biruitori în lucrarea Evangheliei.

Biserica Baptistă Mănăștur Cluj-Napoca

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this