Săptămâna de rugăciune 2023 – Ziua 6

Săptămâna de rugăciune 2023 – Ziua 6

Săptămâna de rugăciune 2023 - Ziua 6
Dată eveniment:
13/01/2023    
6:00 pm - 7:30 pm
Tip eveniment

Vineri – Biruitori în vremuri de sărăcie și lipsuri materiale

Text: 2 Corinteni 8:1-15; Rut 1:1-5

Fraţilor, voim să vă aducem la cunoştinţă harul pe care l-a dat Dumnezeu în Bisericile Macedoniei. În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare şi sărăcia lor lucie au dat naştere la un belşug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie, după puterea lor şi chiar peste puterile lor. Şi ne-au rugat cu mari stăruinţe pentru harul şi părtăşia la această strângere de ajutoare pentru sfinţi. Şi au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înşişi Domnului şi apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu. Noi dar am rugat pe Tit să isprăvească această strângere de ajutoare pe care o începuse. După cum sporiţi în toate lucrurile: în credinţă, în cuvânt, în cunoştinţă, în orice râvnă şi în dragostea voastră pentru noi, căutaţi să sporiţi şi în această binefacere. Nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă, ci pentru râvna altora şi ca să pun la încercare curăţia dragostei voastre. Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Hristos. El, măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi. În această privinţă vă dau un sfat. Şi sfatul acesta vă este de folos vouă, care, de acum un an, cei dintâi aţi început nu numai să faceţi, ci să şi voiţi. Isprăviţi dar acum de făcut, pentru ca, după graba voinţei să fie şi înfăptuirea, potrivit cu mijloacele voastre. Pentru că, dacă este bunăvoinţă, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are. Aici nu este vorba ca alţii să fie uşuraţi, iar voi strâmtoraţi, ci este vorba de o potrivire: în împrejurarea de acum, prisosul vostru să acopere nevoile lor, pentru ca şi prisosul lor să acopere, la rândul lui, nevoile voastre, aşa ca să fie o potrivire, după cum este scris: „Cel ce strânsese mult n-avea nimic de prisos, şi cel ce strânsese puţin nu ducea lipsă (2 Corinteni 8:1-15).

Pe vremea judecătorilor, a fost o foamete în ţară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevastă-sa şi cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în ţara Moabului. Numele omului aceluia era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi şi cei doi fii ai lui se numeau Mahlon şi Chilion: erau efratiţi, din Betleemul lui Iuda. Ajungând în ţara Moabului, şi-au aşezat locuinţa acolo. Elimelec, bărbatul Naomei, a murit, şi ea a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei şi-au luat neveste moabite. Una se numea Orpa şi cealaltă, Rut şi au locuit acolo aproape zece ani. Mahlon şi Chilion au murit şi ei amândoi, şi Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei şi fără bărbat (Rut 1:1-5).

Perioadele de belșug și sărăcie s-au succedat ciclic în istoria omenirii și se succed și azi. Motivele și scopurile pentru care Dumnezeu îngăduie astfel de perioade sunt variate. Uneori, ele vin din pricina nelegiuirilor și răzvrătirii față de Dumnezeu (Rut 1:1,2; 1 Împ. 17), iar scopul lor este acela de a-i chema pe oameni la pocăință și întoarcere la El. Alteori, lipsurile materiale sunt îngăduite ca o încercare a credincioșiei și loialității față de Dumnezeu (Iov 1:8-22), iar scopul este proslăvirea Numelui Său și, pe cale de consecință, răsplătirea celui credincios. La fel ca în vremea lui Ilie Tișbitul la pârâul Cherit și la văduva din Sarepta (1 Împ. 17) sau ca în vremea foametei din Macedonia (2 Cor. 8), Dumnezeu îngăduie să vină perioade de sărăcie și lipsuri materiale pentru șlefuirea caracterului nostru și pentru întărirea credinței noastre în purtarea de grijă a Tatălui nostru ceresc (Mat. 6:19-33).

Crizele economice, sărăcia și foametea sunt împrejurări grele, nu doar pentru oamenii care nu cred în Dumnezeu, ci și pentru cei credincioși. Îngrijorările din pricina lipsurilor și a foametei, pe de o parte, și atracția spre locurile în care este belșug și bunăstare, pe de altă parte, așează oamenii credincioși în fața unor decizii grele: alegeri prin credință sau alegeri prin vedere? De asemenea, modul în care se manifestă dărnicia noastră în vreme de sărăcie scoate la lumină un caracter egoist sau altruist. În împrejurări grele de foamete și sărăcie chiar și cei mai tari oameni ai credinței pot fi ispitiți să aleagă egoist și prin vedere.

Avraam, omul credinței și tatăl tuturor celor credincioși (Rom 4:16-18), a fost confruntat și el cu o asemenea alegere. După ce, prin credință, părăsise cetatea Ur și mai apoi Haranul pentru a merge în Canaan, acum, confruntat cu perspectiva foametei, în loc să se încreadă și mai mult în Dumnezeul care îl chemase și care se angajase că-i va purta de grijă, Avraam alege prin vedere belșugul Egiptului (Geneza 12:10-19). Această alegere a avut consecințe mari și grele asupra mărturiei lui Avraam, a familiei lui, asupra istoriei poporului Israel și asupra istoriei întregii omeniri (Geneza 16).  

Istoria se repetă și în cazul lui Elimelec. Alegând prin vedere, nu a obținut binecuvântarea lui Dumnezeu pentru familia lui, ci, în loc de pâine, au găsit morminte (Rut 1:1-5). Dar când, prin credință, a ales să se întoarcă cu pocăință în Țara făgăduinței, Naomi a găsit răscumpărare, reabilitare, viitor, speranță și pâine (Rut 4:13-17).

Spre deosebire de alegerile prin vedere, apostolul Pavel laudă bisericile Macedoniei care, în vremuri de sărăcie și lipsuri materiale profunde, s-au încrezut în Dumnezeu, dăruindu-se pe ei înșiși mai întâi lui Dumnezeu (2 Corinteni 8:5), iar apoi, cu altruism, din puținul lor au dat naștere la un belșug de dărnicie (2 Corinteni 8:1:5).

Vremurile de criză economică, de lipsuri și chiar foamete pun serios la încercare credința, alegerile și mărturia noastră. Învățând din istoria lui Avraam și a lui Elimelec, și inspirați de exemplul bisericilor din Macedonia, suntem chemați să venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciuni de:

Mulțumiri:

 • Pentru frații și surorile care au dovedit credință și credincioșie față de Domnul chiar și în vremuri de sărăcie și lipsuri materiale;
 • Pentru frații și surorile care trăiesc în dependență de Dumnezeu, știind că ajutorul vine în primul rând de la El;
 • Pentru frații și surorile care dăruiesc și susțin lucrarea lui Dumnezeu chiar și în vremuri de criză economică.

Mijlociri:

 • Pentru toți cei care se luptă cu ispita de a alege prin vedere;
 • Pentru deprinderea de a trăi și a alege prin credință și nu prin vedere;
 • Pentru discernământ în a înțelege motivele pentru care Dumnezeu a îngăduit vremuri de sărăcie și lipsuri materiale, pentru a ști ce decizii avem de luat.

Cereri:

 • Binecuvântarea lui Dumnezeu peste cei care se confruntă cu lipsuri materiale;
 • Har de pocăință și îndreptare pentru cei care au ales prin vedere;
 • Înțelepciune în luarea deciziilor în vremuri de criză economică;
 • Înțelepciune și curăție de inimă în administrarea resurselor materiale în vremuri de criză;
 • Răsplătirea celor ce dăruiesc cu bucurie atât pentru lucrarea Evangheliei, cât și pentru ajutorarea semenilor aflați în nevoie.

Biserica Baptistă Mănăștur Cluj-Napoca

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this