Săptămâna de rugăciune 2023 – Ziua 4

Săptămâna de rugăciune 2023 – Ziua 4

Săptămâna de rugăciune 2023 - Ziua 4
Dată eveniment:
11/01/2023    
6:00 pm - 7:30 pm
Tip eveniment

MIERCURI – Biruitori în vremuri de ispite puternice în societate și la locul de muncă

Geneza 39:1-20

Iosif a fost dus în Egipt; și Potifar, dregătorul lui faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la ismaeliții care-l aduseseră acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine; el locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și i-a încredințat tot ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului, din pricina lui Iosif; și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. După câtăva vreme, s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis: „Culcă-te cu mine!” El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său: „Vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic, afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?” Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce și să se împreuneze cu ea. Într-o zi, când intrase în casă ca să-și facă lucrul și când nu era acolo niciunul din oamenii casei, ea l-a apucat de haină, zicând: „Culcă-te cu mine!” El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Când a văzut ea că-i lăsase haina în mână și fugise afară, a chemat oamenii din casă și le-a zis: „Vedeți, ne-a adus un evreu ca să-și bată joc de noi! Omul acesta a venit la mine ca să se culce cu mine, dar eu am țipat în gura mare. Și, când a văzut că ridic glasul și strig, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară.” Și a pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors acasă stăpânul lui. Atunci i-a vorbit astfel: „Robul acela evreu, pe care ni l-ai adus, a venit la mine ca să-și bată joc de mine. Și, cum am ridicat glasul și am țipat, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară.”  După ce a auzit cuvintele nevestei sale, care-i zicea: „Iată ce mi-a făcut robul tău”, stăpânul lui Iosif s-a mâniat foarte tare. A luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță în locul unde erau închiși întemnițații împăratului; și astfel, Iosif a stat acolo, în temniță.

 Persecuția și seducția sunt două  dintre metodele folosite de diavolul pentru a distruge caracterul, credința și mărturia copiilor lui Dumnezeu. Persecuția utilizează frica, iar seducția folosește atracția. De multe ori, seducția este o armă mai periculoasă în mâna celui rău, decât persecuția. În vremea persecuției lumea este ostilă și dușmanul este vizibil pe față. În vremea seducției lumea este prietenoasă și dușmanul este ascuns în spatele unor lucruri, împrejurări și experiențe plăcute firii pământești. De aceea Domnul Isus le-a spus ucenicilor: „Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită” (Matei 26:41).

În absența vegherii și rugăciunii, Acan nu a văzut pericolul dincolo de strălucirea aurului și argintului și de frumusețea hainelor babiloniene (Iosua 7:21). Nici Samson nu a văzut nenorocirea dincolo de mângâierile Dalilei. Și exemplele pot continua din relatarea Scripturilor și din experiența de mii de ani ai creștinismului.

Despre Iosif citim că acolo, în robie, în casa lui Potifar, „Domnul a fost cu Iosif” … „Și stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el” (Gen. 39:2-3). Viața trăită în prezența Domnului l-a ținut pe Iosif veghetor. Astfel că, în ziua ispitei, dincolo de oferta păcătoasă din partea soției lui Potifar, el a văzut gravitatea păcatului: „Cum aș putea să fac un rău așa de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?” (Gen. 39:9).

Spre deosebire de vremea comunistă, când credincioșii au fost confruntați cu persecuțiile, după anii ‘90 atacurile celui rău vin pe calea seducțiilor de tot felul – de la atracția și lăcomia după bogățiile materiale, până la robia imaginilor provocatoare și a relațiilor nepermise. După opiniile unor autori contemporani, se pare că diavolul a distrus mai multe vieți cu ajutorul seducției decât cu ajutorul persecuției. În fața acestor atacuri subtile la care sunt supuși copiii, tinerii, familiile tinere și bătrânii, suntem chemați la veghere și rugăciune. Inspirați de exemplul lui Iosif, suntem încurajați să venim înaintea lui Dumnezeu cu:

Mulțumiri:

  • Pentru puterea Domnului –„Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume” (1 Ioan 4:4);
  • Pentru toți copiii Domnului care l-au biruit pe cel rău și ispitele lui;
  • Pentru promisiunea că prin Isus Hristos suntem mai mult decât biruitori.

Mijlociri:

  • Pentru copiii și tinerii din bisericile noastre;
  • Pentru familiile tinere și pentru bătrânii bisericilor noastre;
  • Pentru credincioșii care se află în locuri periculoase.

Cereri:

  • Biruință pentru toții copiii Domnului;
  • Disciplină spirituală în veghere, rugăciune și post;
  • Pocăința și recuperarea celor care au căzut în păcat.

Biserica Baptistă Mănăștur Cluj-Napoca

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this