Săptămâna de rugăciune 2023 – Ziua 2

Săptămâna de rugăciune 2023 – Ziua 2

Săptămâna de rugăciune 2023 - Ziua 2
Dată eveniment:
09/01/2023    
6:00 pm - 7:30 pm
Tip eveniment

LUNI – Biruitori în vremuri de presiuni ideologice și prigoane

Text: Daniel 3:14-30

 

Nebucadneţar a luat cuvântul şi le-a zis: „Înadins oare, Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, nu slujiţi voi dumnezeilor mei şi nu vă închinaţi chipului de aur pe care l-am înălţat? Acum fiţi gata şi, în clipa când veţi auzi sunetul trâmbiţei, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului şi a tot felul de instrumente, să vă aruncaţi cu faţa la pământ şi să vă închinaţi chipului pe care l-am făcut; dacă nu vă veţi închina lui, veţi fi aruncaţi pe dată în mijlocul unui cuptor aprins! Şi care este dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea?” Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au răspuns împăratului Nebucadneţar: „Noi n-avem nevoie să-ţi răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru, căruia Îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins şi ne va scoate din mâna ta, împărate. Şi, chiar de nu ne va scoate, să ştii, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi şi nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălţat!” La auzul acestor cuvinte, Nebucadneţar s-a umplut de mânie şi şi-a schimbat faţa, întorcându-şi privirile împotriva lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego. A luat din nou cuvântul şi a poruncit să încălzească de şapte ori mai mult cuptorul de cum se cădea să-l încălzească. Apoi, a poruncit unora din cei mai voinici ostaşi din oştirea lui să lege pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego şi să-i arunce în cuptorul aprins. Oamenii aceştia au fost legaţi cu izmenele, cămăşile, mantalele şi celelalte haine ale lor şi aruncaţi în mijlocul cuptorului aprins. Fiindcă porunca împăratului era aspră şi cuptorul era neobişnuit de încălzit, flacăra a ucis pe toţi oamenii care aruncaseră în el pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego. Dar aceşti trei oameni: Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au căzut legaţi în mijlocul cuptorului aprins. Atunci, împăratul Nebucadneţar s-a înspăimântat şi s-a sculat repede. A luat cuvântul şi a zis sfetnicilor săi: „N-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legaţi?” Ei au răspuns împăratului: „Negreşit, împărate!” El a luat iarăşi cuvântul şi a zis: „Ei bine, eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului şi nevătămaţi, şi chipul celui de al patrulea seamănă cu al unui fiu de dumnezei!” Apoi Nebucadneţar s-a apropiat de gura cuptorului aprins şi, luând cuvântul, a zis: „Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, slujitorii Dumnezeului celui Preaînalt, ieşiţi afară şi veniţi încoace!” Şi Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au ieşit din mijlocul focului. Dregătorii, îngrijitorii, cârmuitorii, şi sfetnicii împăratului s-au strâns şi au văzut că focul n-avusese nicio putere asupra trupului acestor oameni, că nici perii capului lor nu se pârliseră, hainele le rămăseseră neschimbate şi nici măcar miros de foc nu se prinsese de ei. Nebucadneţar a luat cuvântul şi a zis: „Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, care a trimis pe îngerul Său şi a izbăvit pe slujitorii Săi care s-au încrezut în El, au călcat porunca împăratului şi şi-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească şi să se închine altui dumnezeu decât Dumnezeului lor! Iată acum porunca pe care o dau: Orice om din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi rău de Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego va fi făcut bucăţi şi casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt dumnezeu care să poată izbăvi ca El.” După aceea, împăratul a înălţat pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego la mare cinste în ţinutul Babilonului.

 

La fel ca toți tiranii și dictatorii, împăratul Nebucadnețar a făcut un plan de a controla credința și comportamentul oamenilor din împărăția lui. Ideologiile totalitare sunt însoțite de măsuri represive dure. În centrul acestui plan este cultul personalității lui Nebucadnețar: el a făcut un chip de aur, i-a adunat în valea Dura pe toți oamenii cu poziții de conducere și a decretat: „iată ce vi se poruncește, popoare, neamuri, oameni de toate limbile !… să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului de aur” (3:4-5).  Legea lui Nebucadnețar a fost însoțită și de pedeapsa cu moartea: „Oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins” (3:6).

Vremurile de presiuni ideologice și prigoană sunt vremuri grele. Dictatorii și dictaturile nu lasă o zonă ideologică neutră pentru conștiința oamenilor: ori te supui, ori ești executat. Sistemul ideologic opresiv are și rețele de delatori și turnători (3:8), iar orice nesupunere este catalogată drept sfidarea autorității conducătorului și pericol public. „Înadins oare, Șadrac, Meșac și Abed-Nego, nu vă închinați voi dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat?… Dacă nu vă veți închina, veți fi aruncați îndată în mijlocul unui cuptor aprins! Și care este dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea” (3:15).

Răspunsul celor trei tineri scoate la lumină secretul biruinței lor: „Noi n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins, și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi, și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat” (3:17-18).

Șadrac, Meșac și Abed-Nego l-au cunoscut pe adevăratul Dumnezeu, au avut o relație personală cu El și s-au dedicat să fie slujitorii Lui, indiferent de prețul care ar trebui plătit, inclusiv martirajul.

Presiunile ideologice care vin de la Bruxelles, de la guvernele și parlamentele naționale și de la organizații neguvernamentale au îmbrăcat forme legale opresive pentru creștinii din Europa și România. În instituțiile publice, în școli și în spațiul mediatic sunt tot mai vizibile și mai agresive măsurile de îndoctrinare a oamenilor. Companii multinaționale, instituții publice și școli sunt obligate să adopte coduri de etică în conformitate cu noua ideologie. Refuzul de a adopta asemenea coduri de etică din partea instituțiilor atrage după sine amenințarea de a-și pierde autorizația de funcționare, iar refuzul angajaților de a le semna și respecta atrage, după sine, pierderea locului de muncă. Cu pași tot mai repezi ne apropiem de vremuri asemănătoare cu vremea în care au trăit Șadrac, Meșac și Abed-Nego. Ei au biruit atunci în confruntarea ideologică pentru că au biruit mai întâi în lupta spirituală a credinței în adevăratul Dumnezeu. Acum este vremea noastră pentru biruință. De aceea suntem chemați să ne rugăm:

Mulțumiri:

 • Pentru că Dumnezeul adevărat are toată puterea în cer și pe pământ;
 • Pentru cei care cred cu adevărat și au o relație personală cu Dumnezeu;
 • Pentru cei care au biruit atacurile celui rău asupra lor și a familiilor lor;
 • Pentru cei care luptă și apăra libertatea de credință și conștiință.

Mijlociri:

 • Pentru cei care sunt expuși presiunilor ideologice în societate, la locul de muncă și în școli;
 • Pentru cei care sunt amenințați cu represalii din pricina credinței în Dumnezeu;
 • Pentru cei care sunt obosiți și descurajați în această luptă a credinței.

Cereri:

 • Putere, îndrăzneală și biruință pentru frații și surorile în credință care sunt prinși în această luptă;
 • Putere, îndrăzneală și biruință pentru copiii și profesorii credincioși care sunt expuși presiunilor ideologice;
 • Întoarcerea la Dumnezeu a conducătorilor ideologici și politici de la Bruxelles și din toate țările care au adoptat o ideologie contrară Scripturii;
 • Manifestarea slavei lui Dumnezeu în viața celor credincioși.

 

Biserica Baptistă Mănăștur Cluj-Napoca

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this