Despre noi

/Despre noi
Despre noi2018-01-11T09:16:06+00:00

Misiunea Noastră

„… voi nu sunteți ai voștri. Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, cari sunt ale lui Dumnezeu”  (1 Corinteni 6:19-20).

Tot ceea ce facem noi ca și credincioși răscumpărați ar trebui să aibă ca și scop proslăvirea lui Dumnezeu. Astfel, misiunea Bisericii Mănăștur este aceea de a-L glorifica pe Domnul, prin predicarea cu putere a Cuvântului Său, prin echiparea credincioșilor pentru o viață de sfințenie și slujire, și prin facerea de ucenici atât la nivel local cât și până la marginile pământului.

Suntem un grup de oameni „din Mănăștur”, care interacționăm în vederea trăirii vieții de creștin, așa cum este ea definită în Biblie. Ne bucurăm când Îl putem onora pe Dumnezeu prin viața noastră transformată de El prin nașterea din nou, când reușim să iubim sincer și curat pe toți oamenii și când putem să slujim într-un mod practic pe aproapele nostru.

Ca și ucenici ai Domnului Isus, noi credem că viața noastră trebuie să fie într-un proces continuu de transformare, astfel încât să ajungem la o asemănare tot mai mare cu Domnul Isus Hristos. Cu cât ne lăsăm tot mai mult transformați de Tatăl ceresc, cu atât vom aduce roade mai multe, iar El va fi astfel proslăvit (Ioan 15:8).

Ce credem

Credem tot ce este scris în Biblie.
Îl așteptăm pe Domnul Isus Hristos să vină din cer și ne trăim viața în fiecare zi convinși că odată vom da socoteală de binele sau răul pe care l-am săvârșit pe când trăiam în trup (binele definit de El în Sfintele Scripturi, nu binele fiecăruia). Plecând de la acest fundament: Isus Hristos Calea, Adevărul și Viața, încercăm să ne acordăm gândirii, trăirii, simțămintelor, aspirațiilor și planurilor Lui, care ne conduc spre o întâlnire față în față cu Dumnezeu Tatăl!
Ei vor vedea fața Lui, și Numele Lui va fi pe frunțile lor (Apocalipsa 22:4).

A vedea fața Lui înseamnă a fi pătrunși de tot ceea ce este Dumnezeu; înseamnă a mânca din pomul vieții, a deveni asemenea Lui, a fi cum este Fiul Său Isus, în glorie!
Suntem deci un grup de oameni în curs de transfromare în asemănarea Domnului Isus și în așteptarea identificării cu El, în calitate și sfințenie, dorind să fim o lumină pe calea celor care nu au găsit încă sensul vieții care depășește ambițiile mărunte ale existenței terestre.

Credința

Nădejdea

Dragostea

Abonează-te la Newsletter!