Termeni și condiții

/Termeni și condiții
Termeni și condiții2018-01-11T09:15:59+00:00

Termeni și condiții de utilizare a site-ului www.bisericamanastur.ro

Art.1 Condiții generale pentru utilizarea site-ului

Biserica Baptistă Mănăștur (Biserica Creștină Baptistă nr. 1, Cluj-Napoca) și-a deschis site-ul www.bisericamanastur.ro pentru a-și informa enoriașii și/sau vizitatorii. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea condițiilor generale de acces și utilizare detaliate mai jos (Condiții generale) precum și de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesați site-ul, îl parcugeți și utilizați, dumneavoastră acceptați implicit și necondiționat Condițiile Generale, care prevalează asupra oricărei alte înțelegeri pe care ați putea s-o aveți cu biserica baptistă Mănăștur.

Art.2 Drepturi de proprietate intelectuală

Art.2.1 Drepturi de autor și/sau Drepturi asupra conținutului media

Biserica Mănăștur se consideră a fi autorul site-ului de față. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvențele video, precum și toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea Bisericii Baptiste Mănăștur sau a unor terți care au autorizat Biserica Mănăstur să le utilizeze.

Conținutul media prezentat pe acest site este protejat în conformitate cu dispozițiile legale referitoare la dreptul de autor și drepturile conexe.

Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menționat și a conținutului de orice fel pe site sunt autorizate cu condiția ca acestea să fie destinate unei utilizări strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare și/sau comerciale și/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispozițiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.

Cu excepția dispozițiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parțială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a conținutului prezent pe site, fără a se fi obținut în prealabil autorizația de la Biserica Baptistă Mănăștur este strict interzisă și constituie infracțiunea de contrafacere, care se pedepsește conform legislației în vigoare.

Art.2.2 Drepturi de marcă

Numele Biserica Mănăștur și logo-ul Bisericii Mănăștur, sunt mărci înregistrate de către Biserica Baptistă Mănăștur, Cluj-Napoca.

Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obținut în prealabil autorizație de la Biserica Baptistă Mănăștur sau de la titularii respectivi constituie infracțiunea de contrafacere care se pedepsește conform legilor în vigoare.

Art.3 Informații despre servicii

Biserica Baptistă Mănăștur își rezervă dreptul de a modifica informațiile ce figurează în prezentul site pe internet, în orice moment, fără preaviz, ținând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea bisericii baptiste nr. 1 Mănăștur din Cluj-Napoca, a membrilor comunității sau a angajaților săi.

Biserica Baptistă Mănăștur este la dispoziția dumneavoastră pentru orice informație.

Art.4 Hyperlink-uri

Biserica Baptistă Mănăștur nu poate fi, în nici un caz, făcută responsabilă pentru punerea la dispoziție a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ul http://www.bisericamanastur.ro/ și nu este responsabil, în nici un fel, privind conținutul, produsele, serviciile, etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.

Art.5 Limitarea responsabilității

Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, Biserica Baptistă Mănăștur, sau membrii bisericii, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuți responsabili pentru daune directe sau indirecte și în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conținutul site-ului este prezentat fără nici o garanție, de nici o natură.

Accesul la informațiile și/sau serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restricții. Trebuie deci să vă asigurați că legea țării de unde se stabilește conectarea vă autorizează să ne accesați site-ul.

Art.6 Drept aplicabil

Prezentele Condiții Generale se supun dreptului intern român. Limba Condițiilor Generale este limba română. În caz de litigiu, numai instanțele românești vor fi considerate competente.

Art.7 Actualizarea condițiilor generale

Biserica Baptistă Mănăștur își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment accesul la site precum și Condițiile Generale. Aceste modificări și actualizări se impun utilizatorului care trebuie prin urmare să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica Condițiile Generale în vigoare.

Abonează-te la Newsletter!