Grupuri

/Grupuri
Grupuri2018-01-11T09:16:02+00:00

Lucrarea cu grupurile din biserica Mănăștur are la bază modelul Bisericii primare prezentat în Faptele Apostolilor 2:42: ”Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii, şi în rugăciuni…” Scopul urmărit prin această lucrare este creșterea maturității spirituale a bisericii noastre prin facilitarea accesului fiecărui membru al bisericii la cadrul în care lucrarea Duhului Sfânt în viața credinciosului este optimă.

Inscriere grupuri
Viziunea: Biserica este trupul lui Hristos răscumpărat ca să trăiască o viață de biruință în sfințenie și neprihănire și își poate împlini menirea doar atunci când Hristos este capul, Duhul este cel care o călăuzește și o echipează, iar membrii sunt madulare vii sprijinindu-se pe darul primit de fiecare spre folosul celorlalți.
Misiunea: De a creea cadrul prin care o biserică de dimensiuni mari să poată să rămână plină de putere atăt în viața de zi cu zi cât și în timpul comun de închinare.
Lucrarea cu grupurile de casă din biserica noastră promovează Programul de studiere a Scripturii ”Istoria Binecuvîntării”, autor Beni Fărăgău. Acest program permite aprofundarea cunoașterii lui Dumnezeu și asigură implementarea în viața bisericii a unui tipar sănătos de abordare a Scripturii care poate fi transmis și generațiilor următoare
Tabăra cu grupurile pe care o organizăm în fiecare toamnă la Someșul Rece este un cadru și o oportunitate:

  • de a ne cunoaște unii pe alții,
  • de a ne aduna în jurul Cuvântului lui Dumnezeu,
  • de a ne echipa pentru a crește în cunoașterea Domnului nostru Isus Hristos și în asemănarea cu El,
  • de a exersa slujirea lăsând ca Duhul Sfânt să se arate spre folosul altora,
  • de a pleca îmbogățiți în viața de credință astfel încât să nu trăim ca ”cerșetori” în Împărăția lui Dumnezeu ci ca “domnitori”…

Evenimente