Înțelepciunea BISERICII

Înțelepciunea BISERICII

Înțelepciunea BISERICII

TABĂRĂ grupuri

06-08 octombrie 2017 – Someșul Rece

Ca în fiecare toamnă, vă invităm să participați la tabăra cu grupurile bisericii …

Organizăm această tabără în primul rând pentru cei care nu sunt integrați într-un grup, pentru că este locul ideal unde, cei care nu fac parte dintr-un grup de casă, pot să-și găsească locul.

Pe lângă faptul că tabăra cu grupurile este un cadru și o oportunitate:

-de a ne cunoaște unii pe alții,

-de a ne aduna în jurul Cuvântului lui Dumnezeu,

-și de a ne echipa pentru a crește în cunoașterea Domnului nostru Isus Hristos și în asemănarea cu El, este și o ocazie pentru fiecare dintre noi:

-de a ne exersa slujirea, lăsând ca Duhul Sfânt să se arate din unii înspre alții.

Vrem să plecăm din această tabără îmbogățiți în viața de credință, astfel încît să fim ”înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii”. Aceasta este provocarea pe care ne-a făcut-o Domnul Isus atunci când a spus: Iată, Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor”.

Tema taberei de anul acesta este tocmai aceasta:

”Înțelepciunea BISERICII”…

Iar noi, vom fi provocați să învățăm, pe marginea cărții ECLESIASTUL, ”cum putem fi înțelepți într-o lume nebună, nebună, nebună”…

-pentru că lumea în care trăim noi, astăzi, parcă nu a mai fost niciodată atât de ”nebună” cum este acum.

Așa că, vă invităm să vă înscrieți la secretariatul bisericii și vă așteptăm la Someșul Rece în perioada 06-08 octombrie, de vineri după-masa până duminică la amiază, atât pe cei care faceți parte din grupurile bisericii cât și pe cei care nu faceți parte dintr-un grup…

Detalii despre costuri veți găsi la secretariat… Vom încerca să asigurăm activități copiilor astfel încât părinții să poată participa fără griji la sesiuni.

2007 – “Unitatea BISERICII” (Efeseni)

Uniţi în jurul lui Hristos…

2008 – “Sfințenia BISERICII” (Exod)

…pentru a putea trăi în sfinţenie în prezenţa lui Dumnezeu…

2009 – “Evanghelia BISERICII” (Levitic, Galateni)

…în baza unei Evanghelii complete, corecte şi curate…

2010 – “Mărturia BISERICII” (Faptele Apostolilor, Apocalipsa 1-3)

…pentru a avea o mărturie bună înaintea oamenilor între care trăim…

2011 – “Atenție PERICOL” (Pericolele care pândesc BISERICA) (Numeri)

…fiind conștienți de… , și atenți la…, pericolele care ne amenință preoția…

2012 – “Credința BISERICII” (Evrei)

…păzind până la sfârșit credința …

2013 – “Credincioșia BISERICII” (Iosua)

…răspunzând cu credincioșie la credincioșia lui Dumnezeu…

2014 – “Destinul BISERICII” (Matei)

…cunoscând destinul pregătit de Dumnezeu celor ce răspund cu credincioșie la credincioșia Lui, și anume: să domnim împreună cu Domnul nostru Isus Hristos pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu!…

2015 – “Viața BISERICII” (”Viața în Împărăția Lui”) (Daniel)

…destin pe care îl putem trăi încă de acum și de aici (la fel cum Daniel ”domnea” atunci în Babilon și noi putem ”domni” acum și aici)…

2016 – “Domnia BISERICII” (Romani)

…trăind în Împărăția lui Dumnezeu, în viața de zi cu zi, ca ”domnitori” și nu ca ”cerșetori” (pentru că: ”cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă prin acel unul singur, care este Isus Hristos!” Romani 5:17)…

 

…și unde am ajuns:

2017 – “Înțelepciunea BISERICII” (Eclesiastul)

…ascultând  ”încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.”

adică,

…adică, învățând de la Eclesisastul cum poți fi înțelept într-o lume nebună, nebună, nebună!

Înțelepciunea BISERICII – detalii subiecte/sesiuni
ECLESIASTUL – Cum poți fi înțelept într-o lume nebună, nebună, nebună…

SUBIECTUL 1 – ”Sub soare” totul este deșertăciune, dar oare ce este ”dincolo”?

Sesiunea 1 (vineri seara) – Radu BOCĂNICIU

Eclesiastul 1:1-2:24a

Deși a încercat să dea un sens ”lucrurilor de sub soare”, Solomon nu a reușit decât să constate limitele sistemului de valori care pare să dea un sens sferei deșertăciunii în care ne trăim viața.

1:1-11 Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare?

1:1-2 Titlul ”tezei de doctorat” în înțelepciune a lui Solomon, numit și ”Eclesiastul”, fiul lui David, care a fost împărat peste Israel în Ierusalim;

1:3 Întrebarea la care a căutat răspuns Eclesiastul;

1:4-11 Sistemul de referință ”sub soare”, în baza căruia trebuie interpretat demersul Eclesiastului;

1:12-2:11 Există cineva care să aibă șanse mai mari decât a avut Solomon?

1:12-15 Eșecul lui Solomon în a da un sens lucrurilor de sub soare, prin propria lui înțelepciune:

1:16-18 -deșertăciunea educației;

2:1-3 -deșertăciunea plăcerilor;

2:4-8 -deșertăciunea realizărilor și a acumulărilor materiale;

2:9 -deșertăciunea faimei și a măreției;

2:10-11 Deși realizările de orice fel (legitimate de mandatul cultural data de către Dumnezeu omului în Genesa 1:28) produc satisfacție, ele nu pot fi un scop în sine ci doar un mijloc spre atingerea unui scop care trebuie căutat în altă parte (prin mandatul preoției, dat de către Domnul Isus ucenicilor în Matei 28:18-20);

2:12-24a Înțelepciunea l-a ajutat pe Solomon să constate el însuși limitele sistemului de valori, care pare să ordoneze sfera deșertăciunii, și să-i parafeze deșertăciunea (sistemului de valori) în fața morții, dar și să-și extindă căutarea și frământarea lui în afara sistemului de referință ”sub soare”;

2:12-14a -înțelepciunea este bună pentru că te ajută să ordonezi sfera deșertăciunii;

2:14b-16 -înțelepciunea este bună și pentru că te ajută să vezi limitele trudei de a ordona sfera deșertăciunii;

2:17 -înțelepciunea este bună pentru că te scoate din starea de confort pe care ți-o induce aparenta ordonare a sferei deșertăciunii;

2:18-21 -înțelepciunea este bună pentru că te face să te gândești la ce va fi după;

2:22-24a -înțelepciunea este bună pentru că te provoacă să-ți regândești toată truda pe care ți-o dai ”sub soare” și să cauți răspunsuri în afara acestui sistem de referință;

 

ÎNTREBĂRI pentru discuții în grupuri:

 1. Cum ați defini conceptul ”deșertăciunii”, în care se adună concluzia cercetărilor Eclesiastului? (1:1-11)
 2. Cum ați defini sistemul de referință pe care Eclesiastul îl numește ”sub soare” sau ”sub ceruri”? (1:1-11)
 3. Oare de ce îi supune Dumnezeu pe fiii oamenilor la această umblare, aparent fără sens, prin bucla deșertăciunii? (1:12-2:11)
 4. Dacă totul se termină la moarte, cum se explică faptul că omului nu-i este indiferent ce anume se va întâmpla după moarte? De ce îl mai frământă gândul că tot ce va lăsa moștenire urmașilor lui s-ar putea să fie risipit de aceștia? Ce se poate deduce din faptul că omul se gândește la ceea ce se va întâmpla după plecarea sa de pe pământ? (2:12-24a)
SUBIECTUL 2 – ”Dincolo” este Cel ce ne-a închis pe toți în sfera deșertăciunii pentru a ne scăpa de ea: Dumnezeu!

Sesiunea 2 (sâmbătă dimineața) – Vasile LUCACI

Eclesiastul 2:24b-6:12

În condițiile în care totul este deșertăciune și goană după vânt, ești obligat să-L incluzi pe Dumnezeu în ecuația vieții, pentru că până la urmă El este Cel care a închis pe toți oamenii în deșertăciune pentru a se putea îndura de toți.

2:24b-3:22 Deșertăciunea există prin voia lui Dumnezeu și este controlată de El;

2:24b-26 -dar atunci Dumnezeu are tot dreptul să fie o prezență ”incomodă” în sfera ei;

3:1 -și acest lucru se vede din faptul că există o anumită ordine în sfera deșertăciunii;

3:2-8 -iar ordinea începe cu nașterea și se termină cu moartea;

3:9-10 -însă o astfel de ”ordine” ridică obligatoriu o întrebare: ”Ce folos are cel ce muncește din truda lui?”

3:11a -iar răspunsul ar putea fi cel dat de apostolul Pavel în Romani 8:28 și anume mântuirea noastră;

3:11b -pentru că Dumnezeu a pus în om gândul veșniciei pentru a-l putea ajuta să iasă din sfera deșertăciunii;

3:12-13 -și a ajunge astfel la fericire, adică la a se bucura ținând cont de Dumnezeu și de planul Lui;

3:14-15 -iar planul lui Dumnezeu este perfect, ori care ar fi perioada din istorie pe care o trăiești;

3:16-18 -chiar și atunci când omul constată ”că în locul rânduit pentru judecată domneşte nelegiuirea, şi că în locul rânduit pentru dreptate este răutate”, pentru că ”Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău”, iar El îngăduie acest lucru pentru a arăta omului că deșertăciunea de ”sub soare” nu se poate rezolva ”sub soare” ci trebuie rezolvată ”dincolo de soare”;

3:19-22 -a nu lua aminte la toate aceste lucruri este garanția rămânerii omului în sfera lucrurilor de ”sub soare” pentru totdeauna;

4:1-5:9 Deșertăciunea constă în înstrăinarea de Dumnezeu, de sine și de semeni;

Există:

4:1-12 -deșertăciunea însingurării;

4:13-14 -deșertăciunea autosuficienței nebunului;

5:1-9 -deșertăciunea jertfei nebunilor;

5:10-6:12 Dumnezeu este Acela care îi îngăduie sau nu omului să se bucure de agoniseala lui, astfel încât să-l ajute să iasă din sfera deșertăciunii;

5:10-17 -cine iubește bogăția multă nu trage nici un folos din ea;

5:18-6:8 -dar cel ce se bucură de agoniseala lui este cel care o consideră un dar de la Dumnezeu, sau alfel spus îl iubește pe El;

6:9 -pentru că atunci când sacrifici procesul de dragul produsului finit ratezi șansa de a ieși din sfera deșertăciunii;

6:10-12 -iar omul nu poate ieși prin propriile forțe din această sferă a deșertăciunii;

 

ÎNTREBĂRI pentru discuții în grupuri:

 1. Faptul că există o vreme pentru orice lucru sugerează, oare, că ar putea să existe un anume scop în umblarea omului prin sfera deșertăciunii? Care să fie acesta? (2:24b-3:22)
 2. Ce ar putea să însemne faptul că Dumnezeu face orice lucru frumos la vremea lui? Ce anume din om dovedește faptul că Dumnezeu a săpat în el gândul veșniciei? (2:24b-3:22)
 3. Ce înseamnă să-ți păzești piciorul când intri în Casa lui Dumnezeu și care ar fi echivalentul Casei lui Dumnezeu astăzi? (5:1-7)
 4. Cum ați explica afirmația: ”Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite”? (6:9)
SUBIECTUL 3 – Înțelepțirea noastră ne poate scoate din sfera deșertăciunii pe când înnebunirea noastră ne adâncește în ea

Sesiunea 3 (sâmbătă dimineața) – Ghiță DUDAȘ

Eclesiastul 7:1-8:17

(…pentru că:) deși ”Omul nu poate să pătrundă sensul lucurilor de ”sub soare”, poate totuși să înțeleagă beneficiile sistemului de valori care ordonează sfera deșertăciunii

(…iar) lucrarea lui Dumnezeu, care se poate vedea în umblarea noastră prin sfera deșertăciunii, este aceea de a ne ajuta să înțelegem că fără El omul nu poate să pătrundă sensul lucrurilor de ”sub soare”;

(Iar) atunci, când îl incluzi în ecuația vieții pe Dumnezeu, începi să îți dai seama de beneficiile sistemului de valori care ordonează sfera deșertăciunii și să realizezi că omul nu poate să pătrundă sensul lucrurilor de sub soare.

7:1-29 Beneficiile sistemului de valori care ordonează sfera deșertăciunii:

7:1-12 -înțelepciunea pe care o descoperi în casa de jale;

7:13-22 -Dumnezeu a făcut ca omul să nu poată ști ce va fi după el;

7:23-29 -inima femeii este o cursă, din care scapă doar cel plăcut lui Dumnezeu;

8:1-17 Omul nu poate să priceapă rostul lucrurilor de sub soare:

8:1 -(căci) cine poate să priceapă rostul lucrurilor?

-totuși ”înţelepciunea omului îi luminează faţa, şi asprimea feţei i se schimbă.”

8:2-8 -(așa că) supune-te rânduielii așezate de Dumnezeu, lăsând în seama lui răzbunarea;

8:9-14 -(pentru că) fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de El;

8:15 -”am lăudat dar petrecerea”, atunci când se face cu gândul la Dumnezeu, care ne-a dat zilele sub soare;

8:16-17 -(pentru că) lucrarea lui Dumnezeu este ca omul să nu poată să pătrundă sensul lucrurilor de sub soare;

 

ÎNTREBĂRI pentru discuții în grupuri:

 1. Poate cineva să fie prea neprihănit sau prea înțelept, atunci când ținta devenirii noastre este însăși neprihănirea lui Hristos, întru asemănarea Căruia trebuie să fim modelați, și avem atât de mare nevoie de înțelepciune încât Hristos Însuși a fost făcut de Dumnezeu pentru noi Înțelepciune (vezi 1Corinteni 1:30-31)? Cum se explică atunci cuvintele Eclesiastului? (7:16-19)
 2. Cum explicați afirmațiile aparent contradictorii din 2:8 și 7:25-29, legate de femeie? Ce lumină aruncă asupra problemei experiența vieții lui Solomon (vezi 1Împărați 11:1-13)? (7:25-29)
 3. Este, oare, afirmația din versetul 8:15 un semn al deznădejdii și un îndemn la a evada din fața realității sau o dovadă a încrederii în Dumnezeu? Cum argumentați răspunsul pe care l-ați dat? (8:15)
 4. Care este ”toată lucrarea lui Dumnezeu” pe care a văzut-o Eclesiastul? De ce ne-a închis Dumnezeu în sfera deșertăciunii și de ce nu putem evada din ea? (8:16-17)
SUBIECTUL 4 – Înțelepciunea sau nebunia de care dăm dovadă în umblarea noastră prin sfera deșertăciunii ne spun dacă suntem pe drumul bun sau nu

Sesiunea 4 (sâmbătă seara) – Mircea VEJA

Eclesiastul 9:1-10:20

În sfera deșertăciunii înțelepciunea este mai bună decât nebunia pentru că moartea este stația terminus a existenței noastre sub soare, iar viața nu trebuie irosită prin nebunie.

Înțelepciunea sau nebunia de care dăm dovadă în umblarea noastră prin sfera deșertăciunii arată dacă ne-am prins sau nu de rostul deșertăciunii în care ne-a închis Dumnezeu pe toți ca să poată avea îndurare de toți.

9:1-18 Moartea este stația terminus a existenței noastre, deci viața nu trebuie irosită

9:1a Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri;

-și astfel am ajuns să-L descopăr pe Dumnezeu în mijlocul deșertăciunii;

-și să văd că cei neprihăniți și înțelepți, și faptele lor, sunt în mâna lui Dumnezeu, deși…

9;1b-6 Tuturor li se întâmplă toate deopotrivă, dar oare toți au aceeași soartă?

-răspunsul, când te uiți lucrurile de ”sub soare” este DA, dar atunci când îți lărgești perspectiva, la ceea ce este dincolo, este NU, și aici începe înțelepciunea;

9:7-10 Când hainele îți sunt albe în orice vreme, poți să te bucuri de viață în liniște;

-iar Dumnezeu poate, demult, să găsească plăcere în ceea ce faci tu acum;

9:11-12 Toate atârnă de vreme și de împrejurări;

-nu poți trage concluzii absolute într-un sistem de referință relativ (”sub soare”);

-așa că nu-ți rămâne altceva decât să lași lui Dumnezeu îngrijorările tale;

-pentru că vremea și împrejurările se găsesc în mâna lui Dumnezeu, care dă pe deasupra mâncarea și îmbrăcămintea tuturor acelora care au curajul să caute mai întâi Împărăția Lui;

9:13-18 Înțelepciunea este totuși mai bună decât tăria (nebunia de a te încrede în scule de război);

-pentru că sculele de război nu te pot scăpa de deșertăciune, iar păcatul te adâncește în ea;

-în timp ce înțelepciunea te poate ajuta să ajungi în mâna lui Dumnezeu;

10:1-20 Puțină nebunie risipește slava pe care a adunat-o înțelepciunea

10:1 Puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava;

-așa cummuştele moarte strică şi acresc untdelemnul negustorului de unsori”;

10:2-3 Pe orice drum ar merge, nebunului peste tot îi lipsește mintea;

-pentru că puțină nebunie duce la un mod de viață nebun;

10:4-9 (Iar) Când nebunia este pusă în dregătorii, nu te poți aștepta la dreptate;

-pentru că întreaga societate este una nebună;

10:10-11 Nebunia duce la sudoare fără răsplată;

-iar într-un context de nebunie generalizată nu poți decât să constați că există multă sudoare fără câștig;

10:12-15 Pe nebun îl pierd propriile lui cuvinte;

-pentru că el este expert în sfera deșertăciunii, dar fără să știe calea de a ieși din ea;

-de aceea el va pieri în deșertăciune și va obosi și pe cel care nu știe drumul spre cetate;

10:16-19 Pe nebun îl pierd nu doar cuvintele, ci și faptele lui;

-iar faptele nebuniei sunt de fapt lenevire în ceea ce privește găsirea ”ieșirii” din sfera deșertăciunii;

10:20 Este o nebunie să încerci să rezolvi cu împăratul ceea ce trebuie să rezolvi, de fapt, cu Dumnezeu;

-pentru că nu împăratul este șansa ta de a ieși din sfera deșertăciunii ci Dumnezeu;

 

ÎNTREBĂRI pentru discuții în grupuri:

 1. Tuturor li se întâmplă toate deopotrivă, dar oare toți au aceeași soartă? Care este perspectiva care face ca răspunsul să fie DA sau NU? (9:1b-6)
 2. În ce situație poate Dumnezeu, ”demult”, să găsească ”plăcere în ce faci tu acum”? Lărgind perspectiva, în ce context poate Dumnezeu să se uite la sfera deșertăciunii (adică la ”tot ce făcuse”) și să spună: ”şi iată că erau foarte bune.”? (9:7-10)
 3. Cum ați argumenta, din cele spuse în versetele 2 și 3, faptul că atât înțelepciunea cât și nebunia sunt un mod de viață care poate fi identificat în orice domeniu al existenței noastre? (10:2-3)
 4. De ce este o nebunie să încerci să rezolvi cu împăratul ceea ce trebuie să rezolvi, de fapt, cu Dumnezeu? (4-20)
SUBIECTUL 5 – Cum poți fi înțelept într-o lume nebună, nebună, nebună…

Sesiunea 5 (duminică dimineața) – Daniel BRUDA

Eclesiastul 11:1-12:14

Dar, oare ce este înțelepciunea?… Dacă nu tocmai includerea lui Dumnezeu în ecuația vieții tale, cât mai devreme posibil, adică înainte de a ajunge să fii judecat de El!

11:1-10 ”Pentru că tot ce va veni este deșertăciune” bucură-te de viață dar cu gândul la judecată;

11:1-6 -deși trăim în sfera deșertăciunii, Dumnezeu ne cere să luăm decizii înțelepte;

-investind sau chivernisind, în funcție de împrejurări;

-și fiind conștienți că unele lucruri le putem prevedea, putând lua decizii în funcție de legile care guvernează realitatea în care trăim, iar în altele trebuie să umblăm prin credință, ”fiindcă nu știi ce va izbuti”;

11:7-8 -(pentru că…) ”dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele”;

-adică, pentru a putea să ne bucurăm, totuși, în mijlocul deșertăciunii în care ne trăim viața;

11:9-10 -și, ținând cont că pentru toate lucrurile ne va chema Dumnezeu la judecată;

-sau, în alte cuvinte, trăiește clipa dar cu gândul la judecată;

12:1-14 Cum poți să fii înțelept?

”Adu-ți aminte de Făcătorul tău înainte de a ajunge să fii judecat de El”

12:1-5 ”adu-ți aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale”;

-nu amâna înțelepțirea;

12:6-7 ”adu-ți aminte de Făcătorul tău până nu se duce duhul la Dumnezeu”;

-nu rata înțelepțirea;

12:8 ”o, deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul; totul este deșertăciune”;

-așa că adu-ți aminte de Făcătorul tău în mijlocul deșertăciunii;

-adică astăzi;

12:9-12 Multă învățătură obosește trupul;

-adu-ți aminte de Făcătorul tău investind în ceea ce este cu adevărat important;

-adică având priorități corecte: Matei 6:33

-învățând cunoașterea de Dumnezeu: Ieremia 9:24  ”Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu Sunt Domnul, care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu, zice Domnul.”

12:13-14 Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată;

-adu-ți aminte de Făcătorul tău gândindu-te că El este și Judecătorul tău;

-pentru că asta te va ajuta să te gândești de două ori atunci când iei o decizie.

 

ÎNTREBĂRI pentru discuții în grupuri:

 1. Cum ați explica din primele șase versete faptul că, deși trăim în sfera deșertăciunii în care ne-a închis Dumnezeu, El ne cere totuși să luăm decizii înțelepte? (11:1-6)
 2. De ce trebuie ținute în echilibru dorința de a te bucura de viață și gândul judecății? Există o legătură între a te bucura de viață și a trăi o viață neprihănită? (11:7-10)
 3. De ce este important să-ți aduci aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale? (12:1a)
 4. Cum poți să fii înțelept într-o lume nebună, nebună, nebună…? (12:1b-14)
SESIUNEA 6 – Cum se poate ieși din sfera deșertăciunii?…

Sesiunea 6 (duminică dimineața) – Liviu MOCAN

Prin Hristos, care este SCARA care leagă ”pământul” de ”cer” – ”pătratul” de ”cerc”…

Cum poți fi înțelept într-o lume nebună, nebună, nebună?…

Căutând UȘA prin care putem ieși din sfera deșertăciunii, iar UȘA este Isus Hristos.

Ioan 10:79 7. Isus le-a mai zis: „Adevărat, adevărat, vă spun că Eu Sunt uşa oilor. 8. Toţi cei ce au venit înainte de Mine, Sunt hoţi şi tîlhari; dar oile n-au ascultat de ei. 9. Eu Sunt Uşa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra şi va ieşi, şi va găsi păşune.”

Radu Bocăniciu

(bibliografie: Eclesiastul – Beniamin Fărăgău/Programul ”Istoria Binecuvântării”)

De |2018-09-12T11:17:22+00:009 oct. 2017|