Domnia BISERICII

//, Grupuri/Domnia BISERICII

Domnia BISERICII

Anul acesta, în perioada 7-9 octombrie 2016, a avut loc la Someșul Rece tabăra anuală a grupurilor bisericii. Desigur, nu au participat toți cei care fac parte din grupuri, dar a fost încurajator faptul că au fost prezente foare multe familii cu copii mici. Această participare ne provoacă să ne gândim serios ca anul viitor, dacă Domnul va îngădui, să organizăm tabăra cu grupurile pe două paliere: unul pentru părinți și celălalt pentru copii.

În timpul petrecut în cadrul natural de pe valea Someșului Rece, ne-am propus să identificăm în Epistola lui Pavel către Romani cele 6 ”cârlige” ale ”cuierului” pe care putem să agățăm 6 elemente fundamentale ale Evangheliei lui Dumnezeu, a lui Hristos și, desigur, a lui Pavel prezentate în această epistolă, 6 adevăruri de fapt care, odată ce le cunoaștem, le înțelegem și le trăim, ne ajută să ”domnim” ”în viaţă prin acel unul singur, care este Isus Hristos!”…

Pornind de la versetul cheie din Romani 5:17, ”Dacă deci, prin greşeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă prin acel unul singur, care este Isus Hristos!”, am pus o întrebare practică: Ce înseamnă să domnești în viață prin Hristos?… și am văzut că răspunsul este la fel de practic și concret, și anume: ”Cunoscând, înțelegând și trăind Evanghelia lui Pavel din Romani, care este Evanghelia lui Hristos și Evanghelia lui Dumnezeu, și care trebuie să fie și Evanghelia noastră…”, sau, dacă detaliem Evanghelia lui Pavel prezentată în cele șase secțiuni principale ale epistolei:

CUM PUTEM SĂ DOMNIM ÎN VIAȚĂ?…
1. Recunoscându-ne vinovăția (adică problema) și căutând soluția la Dumnezeu… (Romani 1:18-3:20)
2. …fiind socotiți neprihăniți prin credința în Isus Hristos pentru a avea pace cu Dumnezeu… (Romani 3:21-5:2)
3. …trăind o viață nouă, prin ascultarea credinței, adică întărind Legea și nu desființând-o prin credință… (Romani 6:1-7:24)
4. …cu ajutorul Duhului Sfânt (prin lucrarea Duhului Sfânt, avînd nădejdea slavei viitoare și garanația credincioșiei lui Dumnezeu)… (Romani 7:25-8:39)
5. …luând aminte la pericolul ”tăierii din măslin” (pericol care nu l-a ocolit nici pe Israel)… (Romani 9:1-11:36)
6. …și înțelegând ce înseamnă ”ascultarea credinței” sau ce înseamnă ”a domni în viață împreună cu Hristos” (adică iubindu-L pe Dumnezeu și pe aproapele tău ca pe tine însuți)… (Romani 12:1-15:13)

Desigur că n-am putut intra în toate detaliile epistolei, datorită timpului scurt, însă provocarea pentru cei prezenți a fost să abordeze cu îndrăzneală parcurgerea pe îndelete a epistolei în întîlnirile săptămânale ale grupurilor cu ajutorul ghidurilor de studiu și sub călăuzirea Duhului Sfânt pentru a cunoaște și înțelege întreaga bogăție a Evangheliei lui Hristos.

Pe lângă sesiunile în care am dezbătut adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu, am avut parte de două sesiuni de motivare și încurajare, pentru a înțelege importanța unui grup de casă pentru creșterea noastră spirituală, precum și de mărturii ale celor care au gustat puterea transformatoare a Evangheliei lui Hristos în grupurile de casă. O parte dintre participanți care nu beneficiază încă de o astfel de resursă în creșterea lor spirituală au luat decizia de a forma un astfel de grup sau de a se integra într-unul din grupurile existente în funcție de nevoile pe care le au. Nu au lipsit nici momentele artistice ale taberei, discuții pe marginea mesajului unor lucrări de artă pe linia temei taberei, și, ca de obicei, filmul taberei.

Provocarea cu care am plecat de la acest popas de început de an în lucrarea cu grupurile a fost (parafrazând-ul pe John Maxwell) că dacă vrem să domnim în viață, trebuie să luptăm pentru ceea ce vrem, altfel merităm ceea ce avem… El spunea: ”Dacă nu lupți pentru ceea ce vrei, meriți ceea ce ai!”
Așa că… vrei să domnești în viață?

Radu Bocăniciu

De |2018-01-11T09:16:07+00:0020 oct. 2016|