O zi cu DANIEL… ”cornul mic și poporul sfinților”

///O zi cu DANIEL… ”cornul mic și poporul sfinților”

O zi cu DANIEL… ”cornul mic și poporul sfinților”

”În anul dintâi al lui Belşaţar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis şi a avut vedenii în mintea lui, pe când era în pat. În cele din urmă a scris visul şi a istorisit lucrurile de căpetenie…” (Daniel 7:1)

Așa începe frămîntarea lui Daniel: ”Eu, Daniel m-am tulburat cu duhul, şi vedeniile din capul meu m-au înspăimântat…” (Daniel 7:15)… Așa începe un proces de-a lungul căruia Daniel, deși nu a aflat toate detaliile pe care le-ar fi vrut, a început să înțeleagă și să priceapă lucruri care țin de modul în care se desfășoară planul lui Dumnezeu în istorie și cum anume interferează realitatea cerească cu cea pămîntească… Așa începe și istoria așternerii în scris a cărții din Scriptură numită DANIEL, al cărei text l-am parcurs în ultima perioadă prin mesajele din serviciile publice ale bisericii Mănăștur…

Vă invităm sîmbătă, 27 decembrie 2014, de la 10.00 la 14.00 la un seminar-atelier pe marginea cărții DANIEL… Vom survola textul cărții pornind de la tema: ”cornul mic și poporul sfinților”, încercând să identificăm tiparul care duce la apariția ”cornului mic” în istorie și legătura dintre acest ”corn mic” și ”poporul sfinților”… De asemenea, vom căuta să identificăm răspunsuri la unele întrebări pe care le ridică vedeniile de care a avut parte Daniel, în lumina împlinirii lor nou-testamentale. Va fi un timp de meditație și discuții pe marginea textului Scripturii, într-un cadru care facilitează interacțiunea între participanți pe marginea subiectului propus.

Provocarea pe care ne-o adresează Dumnezeu, prin această ”fereastră” a Cuvîntului, este ”să înțelegem” și ”să pricepem”, pentru că ”Mulţi vor fi curăţiţi, albiţi şi lămuriţi; cei răi vor face răul, şi nici unul din cei răi nu va înţelege, dar cei pricepuţi vor înţelege.” (Daniel 12:10)… Iar această ”înțelegere” și ”pricepere” nu vine dintr-o dată, ci este rezultatul unui proces, ca și în cazul lui Daniel: ”…în anul dintâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărţi că trebuiau să treacă şaptezeci de ani pentru dărîmăturile Ierusalimului, după numărul anilor, despre care vorbise Domnul către proorocul Ieremia. Şi mi-am întors faţa spre Domnul Dumnezeu, ca să-L caut cu rugăciune şi cereri, postind în sac şi cenuşă.” (Daniel 9:2-3)

Pracurgând cartea DANIEL vom constata cu siguranță că merită plătit prețul acestui proces, mai ales dacă suntem conștienți de miza lui: ”Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului, şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac şi în veci de veci.” (Daniel 12:3)…

Vă așteptăm!…

Radu Bocăniciu

De |2016-07-27T20:36:19+00:0019 dec. 2014|