Destinul Bisericii

Destinul Bisericii

”Hristos în voi, nădejdea slavei!…”

Tabără – Someșul Rece

12-14 septembrie 2014

Drumul parcurs pînă în prezent, prin taberele pe care le-am avut în fiecare toamnă de cîțiva ani buni, s-ar putea rezuma în următoarea frază:

“Strîns uniți în jurul lui Hristos, angajați în procesul sfințirii, trăindu-ne viața în baza unei Evanghelii clare, complete și curate, avînd o bună mărturie atît înăuntru cît și în afară, fiind conștienți de… și atenți la… pericolele care ne pîndesc pe drum, păzind pînă la sfîrșit credința, răspunzînd cu credincioșie la credincioșia lui Dumnezeu… și cunoscîndu-ne destinul: acela de a ședea împreună cu Domnul nostru Isus Hristos pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu”

Temele pe care le-am abordat în anii precedenți au fost:

2007 – UNITATEA BISERICII – Uniți în jurul lui Hristos…

2008 – SFINȚENIA BISERICII – …pentru a putea trăi în sfințenie în prezența lui Dumnezeu…

2009 – EVANGHELIA BISERICII – …în baza unei Evanghelii clare, complete și curate…

2010 – MĂRTURIA BISERICII – …având o bună mărturie înaintea oamenilor în mijlocul cărora ne trăim viața…

2011 – PERICOLELE CARE PÎNDESC BISERICA – …fiind conștienți de (și atenți la…) pericolele care ne pîndesc pe drum…

2012 – CREDINȚA BISERICII – …păzind pînă la sfîrșit credința…

2013 – CREDINCIOȘIA BISERICII – …răspunzînd cu credincioșie la credincioșia lui Dumnezeu!…

Urmînd ca anul acesta să dezbatem:

2014 – DESTINUL BISERICII – …și cunoscînd ceea ce promite Dumnezeu celor ce răspund cu credincioșie la credincioșia Lui: să domnească împreună cu Domnul nostru Isus Hristos pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu!…

Vă invităm să vă bucurați, înaintea începerii unui nou an de alergări și trudă, de un bine meritat timp de relaxare și odihnă într-un cadru natural deosebit, de un timp de părtășie împreună cu frați și surori din biserică, dar și de un timp de meditație în jurul Scripturii, pe marginea unor teme de actualitate pentru viața Bisericii lui Hristos din Mănăștur.

Nu vor lipsi nici tradiționalul film al taberei, urmat de discuții, și nici obișnuitele meciuri de volei sau fotbal.

Tabăra pe care o organizăm în fiecare toamnă este, într-un fel, o celebrare anuală a stăruinței săptămînale în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frîngerea pîinii și în rugăciuni… Este și o ocazie de a ne reîncărca bateriile spirituale pentru încă un an ”școlar” care stă să înceapă, dat fiind că ritmul nostru de viață se suprapune într-un fel cu cel al copiilor noștri dar și cu ritmul firmelor la care lucrăm și care programează concediile angajaților de regulă în perioada lunilor de vară, astfel încît toamna ne întoarcem cu toții la un nou an de trudă și alergare….

Anul acesta vom zăbovi pe marginea unei teme care are de a face cu cunoașterea promisiunii lui Dumnezeu făcută celor care răspund cu credincioșie la credincioșia Lui. Această promisiune a fost făcută prima dată omului în Genesa 3:15 cînd, în urma căderii, Dumnezeu anunță soluția răscumpărării noastre din robia păcatului, din robia diavolului, pentru a putea domni împreună cu El pe scaunul Său de domnie… Vom parcurge prin subiectele propuse cărțile GENESA (ca punct de pornire), MATEI și COLOSENI, ultimele două alcătuind anul 6 din Programul de studiere a Scripturii ”Istoria Binecuvîntării” (autor Beni Fărăgău)…

Subiectele pe care le vom aborda vor încerca să explice tema taberei, care este ”DESTINUL Bisericii”, astfel încît să putem duce cu noi în perioada următoare acele principii aplicative care să ne ajute să trăim acest destin în viața de zi cu zi prin puterea morții și învierii Domnului Isus Hristos, Cel care a biruit și domnește pe scunul de domnie al lui Dumnezeu, și prin care putem birui și domni și noi ”…negreşit, dacă rămânem şi mai departe întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă, fără să ne abatem de la nădejdea Evangheliei”…

Iată cîteva dintre aceste subiecte, care sperăm să vă trezească interesul pentru a participa la dezbaterile pe care le vom avea și în tabăra din anul acesta…

SUBIECTUL 1

GENESA: Destinul promis ( sămînța femeii va zdrobi capul șarpelui)

O CREAȚIE (”…și iată că erau foarte bune!”) pervertibilă și o CĂDERE răscumpărabilă  prin Sămînța femeii: Isus Hristos – ÎMPĂRATUL (Fiul lui David, Fiul lui Avram, Fiul lui Dumnezeu)

MATEI: Destinul împlinit prin Isus Hristos, Fiul lui David, Fiul lui Avraam, Fiul lui Dumnezeu

MATEI 1-4 Împăratul, împotrivirile și strategia Împărăției

Fiindcă Isus este Hristosul, Fiul lui David, Fiul lui Avraam, promisiunea lui Dumnezeu cu privire la Noul Legămînt poate fi, în sfîrșit împlinită.

SUBIECTUL 2

MATEI 5-7 Evanghelia Împărăției

”Dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor cu nici un chip nu veți intra în Împărăția cerurilor”

SUBIECTUL 3

MATEI 8-10 Puterea și Misiunea Împărăției

Împărăția lui Dumnezeu a descins pe pmînt ca să nimicească puterile diavolului.

Forța misiunii Împărăției izvorăște din natura ei. De aceea orice compromisuri în domeniul naturii descalifică misiunea însăși.

SUBIECTUL 4

MATEI 11-13 Piedici în calea Împărăției/Pildele și tainele Împărăției

Adevăratul pericol care împiedică intrarea în Împărăția Cerurilor este cel care vine dinlăuntrul nostru – necredința – nu cel din afara noastră.

Deși viața este în sămînță, secerișul atîrnă de pămînt. Iar sămînța căzută în pămînt bun este cel ce aude Cuvîntul și-l înțelege: el aduce roadă…

SUBIECTUL 5

MATEI 14-17:23 Temelia și Poarta Împărăției

Atunci cînd Împărăția lui Dumnezeu se zidește pe credința că Isus este Hristosul, Fiul Dumnezeului Cel viu, nici chiar porțile Locuinței morților n-o vor birui.

SUBIECTUL 6

MATEI 17:24-20 Slujirea: Calea Împărăției

Zidirea Împărăției se face doar învățînd să renunți la dreptul tău în folosul altora și să o faci de dragul lui Hristos.

SUBIECTUL 7

MATEI 21-23 Judecarea lui Israel și blestemarea smochinului (scoaterea lui Israel din isprăvnicie). Reacția iudeilor

Transformarea Templului lui Dumnezeu într-o peșteră de tîlhari a însemnat condamnare și pedeapsă pentru poporul lui Dumnezeu, vinovăția acestuia dovedindu-se de-a lungul istoriei.

SUBIECTUL 8

MATEI 24-25 Profeții privind sfîrșitul lui Israel, respectiv sfîrșitul veacului acestuia, și îndemn la veghere (Judecarea și răsplătirea fiecăruia după faptele lui)

În așteptarea revenirii lui Hristos trebuie să ne preocupe nu semnele vremurilor și soroacele, ci slujba pe care El ne-a încredințat-o la plecarea sa.

SUBIECTUL 9

MATEI 26-28:15 Așezarea temeliei împărăției (Judecarea și pedepsirea Lui în locul nostru)

Moartea și Învierea Domnului Isus au așezat temelia Împărăției lui Dumnezeu și au creat cadrul punerii în scenă a pildei ”nunții fiului de împărat”

SUBIECTUL 10

MATEI 28:16-20 Mandatul Împărăției sau chemarea la ospățul nunții Mielului

Duceți-vă la răspîntiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care-i veți găsi, și nu uitați să le spuneți despre haina de nuntă!

SUBIECTUL 11

COLOSENI: Destinul trăit în viața de zi cu zi, prin Moartea și Învierea lui Isus Hristos (”Hristos în voi, nădejdea slavei!”)

COLOSENI 1-4

Necunoaşterea comorilor de înţelepciunecare se află în Hristos ne face vulnerabili în faţa vorbirilor amăgitoare ale lumii, dar cunoaşterea şi credinţa în Hristos ne fac părtaşi la puterea învierii Lui, dovedite în dezbrăcarea de omul vechi, cu faptele lui, şi în îmbrăcarea cu omul nou, îmbrăcare manifestată în toate relaţiile noastre.

Vă așteptăm!…

Radu Bocăniciu & Mircea Veja & echipa de slujire

Oricine este binevenit!…

-înscrieri și detalii la secretariat-

De |2018-01-11T09:16:08+00:0022 aug. 2014|