O zi în Eden

///O zi în Eden

O zi în Eden

GENESA cap. 1-5

Vă invităm la un seminar-atelier pe marginea primelor 5 capitole din GENESA, sîmbătă 25 ianuarie 2014, între orele 10.00-13.00…

Psihologii spun că din predica pe care o auzim duminică dimineața, pînă a doua zi, adică pînă luni, ne mai amintim 5%. Dacă luăm și notițe în timpul predicii s-ar putea să mai mărim procentul de informație cu care rămînem. Iar dacă revizuim notițele periodic șansele de a ne mai aminti mesajul prezentat cresc.

De aceea ne-am propus ca, odată cu abordarea cărții Genesei prin mesajele predicilor de duminică dimineața, să organizăm în ultima sîmbătă a fiecărei luni un seminar-atelier în care să medităm asupra Cuvîntului lui Dumnezeu, respectiv asupra textului parcurs prin predici în luna respectivă, să punem întrebări, să dăm răspunsuri, să avem discuții pe marginea textului, sau, altfel spus, să creăm un cadru în care să permitem Duhului Sfînt să se arate din unii înspre alții pentru a înțelege ce anume vrea Dumnezeu să ne comunice astăzi prin Cuvîntul Său.

Domnul Isus practica un astfel de model: după predicile pe care le ținea mulțimilor, intra în casă și tîlcuia pildele atunci cînd ucenicii solicitau acest lucru, adică atunci cînd puneau întrebări …

Matei 13:34-36 ”Isus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde; şi nu le vorbea deloc fără pildă,

ca să se împlinească ce fusese vestit prin proorocul, care zice: „Voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii.” Atunci Isus a dat drumul noroadelor, şi a intrat în casă. Ucenicii Lui s-au apropiat de El, şi I-au zis: „Tîlcuieşte-ne pilda cu neghina din ţarină.”…”

Atenționarea Domnului Isus este clară în Matei 7:7-8 ”7Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. 8Căci ori şi cine cere, capătă; cine caută, găseşte; şi celui ce bate, i se deschide”… iar conform textului din Matei 13, cine pune întrebări primește răspunsuri…

De asemenea creștinii din Berea după ce-l auzeau pe Pavel propovăduind ”Au primit Cuvântul cu toată rîvna, şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa” (Faptele Apostolilor 17:11).

Acest format de întîlniri pe care îl propunem este interactiv, adică nu vor fi prelegeri, iar discuțiile vor fi moderate în vederea abordării și înțelegerii principalelor probleme pe care le ridică textul. Este un cadru în care se pot pune întrebări și poate fi o resursă importantă pentru înțelegerea și fixarea adevărului Scripturii în vederea creșterii în asemănare cu Domnul nostru Isus Hristos.

Principalele subiecte abordate la întîlnirea de sîmbătă vor fi: Creația, Căderea, Planul lui Dumnezeu de a face Om după chipul Său și după asemănarea Sa, Ispitirea și mecanismul ispitirii (strategia Diavolului), etc. precum și orice alte întrebări vor fi puse de către participanți, pe marginea textului din Genesa 1-5

Există și alte resurse disponibile la secretariatul bisericii, cum ar fi comentariul pe GENESA de Beniamin Fărăgău și lecții de studiu adaptate la calendarul de predicare pe Genesa.

Vă încurajăm să abordați studiul cărții Geneasa în grupurile de casă iar pentru cei care nu aveți un grup vă putem ajuta să vă integrați într-unul…

Vă așteptăm!…

Radu Bocăniciu & Mircea Veja

De |2016-03-10T14:47:25+00:0021 ian. 2014|