Anul 6 – Programul ”ISTORIA BINECUVÂNTĂRII”

///Anul 6 – Programul ”ISTORIA BINECUVÂNTĂRII”

Anul 6 – Programul ”ISTORIA BINECUVÂNTĂRII”

DESTINUL BISERICII…

Anul 6 – Programul ”ISTORIA BINECUVÂNTĂRII”

Ce promite Dumnezeu celui ce răspunde cu credincioșie la credincioșia Lui?…

Drumul parcurs până în prezent, prin taberele pe care le-am avut, cu grupurile bisericii, în fiecare toamnă de cîțiva ani buni, s-ar putea rezuma în următoarea frază:

“Strâns uniți în jurul lui Hristos, angajați în procesul sfințirii, trăindu-ne viața în baza unei Evanghelii clare, complete și curate, să avem o bună mărturie atât înăuntru cît și înafară, fiind conștienți de… și atenți la… pericolele care ne pândesc pe drum, păzind până la sfârșit credința și răspunzând cu credincioșie la credincioșia lui Dumnezeu”…

Urmând ca în 2014 și 2015, dacă Domnul va vrea, să continuăm cu…

“…cunoscând promisiunea pe care ne-o face Dumnezeu (aceea de a ședea pe Scaunul de Domnie al lui Dumnezeu), pe care o putem trăi (ca și Daniel în Babilon) încă de acum și de aici”…

Temele pe care le-am abordat în anii precedenți au fost:

2007 – UNITATEA BISERICII         Uniți în jurul lui Hristos…

2008 – SFINȚENIA BISERICII        …pentru a putea trăi în sfințenie în prezența lui Dumnezeu…

2009 – EVANGHELIA BISERICII   …în baza unei Evanghelii clare, complete și curate…

2010 – MĂRTURIA BISERICII        …având o bună mărturie înaintea oamenilor în mijlocul cărora ne trăim viața…

2011 – PERICOLELE CARE PÂNDESC BISERICA   …fiind conștienți de… (și atenți la…) pericolele care ne pândesc pe drum…

2012 – CREDINȚA BISERICII         …păzind până la sfîrșit credința…

2013 – CREDINCIOȘIA BISERICII …și răspunzând cu credincioșie la credincioșia lui Dumnezeu!…

Iar temele pe care le vom aborda în următorii doi ani urmând să fie, dacă Dumnezeu va vrea:

2014 – DESTINUL BISERICII         …cunoscând promisiunea pe care ne-o face Dumnezeu (aceea de a ședea pe scaunul Său de domnie)…

2015 – VIAȚA BISERICII                  …pe care o putem trăi încă de acum și de aici!

În anul de stăruință în ”învățătura apostolilor” 2013-2014 vom parcurge, cu cei care doresc bineînțeles, anul 6 din Programul de studiere a Scripturii ”Istoria Binecuvântării”, autor Beni Fărăgău, program a cărui tematică pe ani de studiu o aveți mai jos:

Anul I         Cum intrăm în relația cu Dumnezeu 

Anul II        Cum trăim în prezența unui Dumnezeu sfânt

Anul III      Care sunt condițiile conlucrării cu Dumnezeu 

Anul IV      Care sunt pericolele care amenință relația cu Dumnezeu

Anul V       Credincioșia lui Dumnezeu și credincioșia omului

Anul VI      Ce promite Dumnezeu celor care răspund cu credincioșie la credincioșia Lui

Anul VII     Împărăția nevăzută a lui Dumnezeu descinde în viața de zi cu zi dacă se găsește cineva să facă voia lui Dumnezeu ca Daniel

Prin acest program parcurgem un număr semnificativ de cărți ale Scripturii și anume 26 dintre cele mai reprezentative pe parcursul a 7 ani de studiu. ”Urcarea” în program se poate face în oricare ”stație” și în orice ”vagon”, ”trenul” ”Istoriei Binecuvântării” având la bază ca unitate de studiu cartea (una din cele 66 ale Scripturii), fie ea narațiune, epistolă, carte profetică, literatură apocaliptică, de înțelepciune, istorică sau poetică… Familiarizarea cu celelalte cărți ale programului se poate face din mers, vizitând celelalte ”vagoane” ale ”trenului” ”Istoriei Binecuvântării”, prin comentariile scrise de Beni Fărăgău sau apelînd la alte resurse și materiale audio-video disponibile, pe care le puteți accesa de pe site-ul fundației: www.ib-ro.org

O simplă privire aruncată asupra ”vagoanelor” care compun acest ”tren” ne ajută să ne formăm o imagine privind cărțile cu care ne putem delecta în fiecare an de studiu:

Anul I         DEUTERONOM, ISAIA, IOAN, Psalmi Regal-Mesianici

Anul II        EXOD , LEVITIC, EFESENI, Psalmi cu context istoric dat

Anul III      GENESA, FAPTELE APOSTOLILOR, APOCALIPSA, Psalmii Împărăției

Anul IV      NUMERI, EVREI, 1CORINTENI, Proverbe Regal-Mesianice (cap.1-9)

Anul V       IOSUA, EZRA, 1&2PETRU, Proverbe (cap.10-22)

Anul VI      1&2CRONICI, IEREMIA, MATEI, Proverbe (cap.23-31)

Anul VII     DANIEL, LUCA, ROMANI, Eclesiastul

În fiecare an de studiu există o pendulare între Noul și Vechiul Testament pornind de la constatarea simplă că nu putem înțelege Noul Testament fără o solidă bază vechi-testamentală și nu ne putem bucura de adevărurile Vechiului Testament decît în lumina împlinirii lor nou-testamentale. Timpul alocat fiecărei cărți, de 3-4 luni, face ca demersul exegetic să fie unul profund iar aspectul sintetic să fie unul de durată, în alte cuvinte abordarea Scripturii nu este superficială iar adevărurile înțelese vor avea toate șansele să ne transforme viața. Bineînțeles că totul depinde de modul în care vom pune ceea ce am primit odată cu nașterea din nou, adică credința, în negoț, adică în termenii folosiți de Petru, să ne dăm și noi toate silințele ca să unim cu credința noastră ”fapta; cu fapta, cunoștința; cu cunoștința, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de frați; cu dragostea de frați, iubirea de oameni.” (2Petru 1:5-7)

”Locomotiva” programului de studiere a Scripturii ”Istoria Binecuvântării” o constituie cartea ”Viziunea Împărăției”, autor Beni Fărăgău, de unde puteți afla logica după care au fost alese cărțile care compun acest program, o privire de ansamblu asupra celor șapte ani de studiu, definiția lucrării creștine, o prezentare a cadrului de referință al Pentateuhului care constituie temelia Scripturii, cadrul axiomatic pe care zidim interpretarea Scripturii, principiile care guvernează procesul cunoașterii lui Dumnezeu, precum și alte lucruri interesante despre ”tainele Împărăției Cerurilor”… în două cuvinte: filosofia programului!

Vă așteptăm și în acest an:

-”să vă manifestați dorința de a umbla pe Căile Domnului,

-fiind conștienți de beneficiile umblării pe Căile Domnului,

-și fiind dispuși să trudiți”, în cadrul mântuitor al unui GRUP ca cel din Faptele Apostolilor 2:42, pentru a ajunge să cunoașteți Căile Domnului…

…pentru că pericolul care ne paște este extrem de clar articulat de Dumnezeu prin profetul Osea:

”Poporul Meu piere din lipsă de cunoștință. Fiindcă ai lepădat cunoștința, și Eu te voi lepăda, și nu-Mi vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi uita și Eu pe copiii tăi!…” (Osea 4:6)

Vă invităm să urcați în ”vagoane”… ”Trenul” va pleca din stație în fiecare luni seara între orele 1800-2100, din sala mare a Bisericii Mănăștur, în cadrul studiului cu Beni Fărăgău, și vinerea între orele 1800-2030, în clădirea bisericii, în cadrul unui grup de legătură frățească coordonat de Radu Bocăniciu sau, de asemenea săptămînal, în alte grupuri de casă care parcurg acest program (coordonate de oameni care au experimentat bucuria gustării Cuvîntului cel bun al lui Dumnezeu, ca Mircea Veja, Cornel Mureșan, Mahec Ioan, Toni Bob și alții)… Oricine este binevenit!…

”Filip a găsit pe Natanael, și i-a zis: „Noi am găsit pe Acela, despre care a scris Moise în lege, și proorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael i-a zis: „Poate ieși ceva bun din Nazaret?” „Vino și vezi!” i-a răspuns Filip…” Ioan 1:45-46

Poate ieși ceva bun dintr-un grup de casă?… Vino și vezi!…

Informații despre grupurile bisericii și cărțile studiate, precum și ajutor pentru integrarea într-un grup sau pentru coordonarea unui grup se pot obține semnalând acest lucru la secretariatul bisericii, tel.0264.425051 sau e-mail: secretariat@bisericamanastur.ro

 

 

 

De |2018-01-11T09:16:10+00:0014 nov. 2013|