CREDINȚA BISERICII – Tabăra anuală cu grupurile bisericii (…și cu oricine dorește integrarea într-un grup!) Someșul Rece 7-9 septembrie 2012

//, Familie, Grupuri/CREDINȚA BISERICII – Tabăra anuală cu grupurile bisericii (…și cu oricine dorește integrarea într-un grup!) Someșul Rece 7-9 septembrie 2012

CREDINȚA BISERICII – Tabăra anuală cu grupurile bisericii (…și cu oricine dorește integrarea într-un grup!) Someșul Rece 7-9 septembrie 2012

Drumul parcurs pînă în prezent, prin taberele pe care le avem în fiecare toamnă de cîțiva ani buni, s-ar putea rezuma în următoarea frază:

“Strîns uniți în jurul lui Hristos, angajați în procesul sfințirii, trăindu-ne viața în baza unei Evanghelii corecte, complete și curate, să avem o bună mărturie atît înăuntru cît și înafară, fiind conștienți de… și atenți la… pericolele care ne pîndesc pe drum…și păzind pînă la sfîrșit credința”

Temele pe care le-am abordat în anii precedenți au fost:

2007 – UNITATEA BISERICII – Uniți în jurul lui Hristos…

2008 – SFINȚENIA BISERICII – …pentru a putea trăi în sfințenie în prezența lui Dumnezeu…

2009 – EVANGHELIA BISERICII – …în baza unei Evanghelii corecte, complete și curate…

2010 – MĂRTURIA BISERICII – …având o bună mărturie înaintea oamenilor în mijlocul cărora ne trăim viața…

2011 – PERICOLELE CARE PÎNDESC BISERICA – …fiind conștienți de pericolele care ne pîndesc pe drum…

Urmînd ca anul acesta să dezbatem:

2012 – CREDINȚA BISERICII – …și păzind pînă la sfîrșit credința…

Vă invităm să vă bucurați, înaintea începerii unui nou an (școlar) de alergări și trudă, de un bine meritat timp de relaxare și odihnă într-un cadru natural deosebit, de un timp de părtășie și cunoaștere împreună cu frați și surori din biserică, dar și de un timp de meditație în jurul Scripturii, pe marginea unor teme de actualitate pentru viața bisericii lui Hristos din Mănăștur. Nu vor lipsi nici tradiționalul film al taberei, urmat de discuții, și nici obișnuitele meciuri de volei sau fotbal.

Încercăm de cîțiva ani, prin taberele pe care le organizăm periodic cu membrii bisericii noastre, să devenim conștienți de cîteva lucruri…

În primul rînd că viața credinciosului trăită în izolare de frați este sortită eșecului. Apostolul Petru ne atrage atenția asupra pericolului care ne paște atunci cînd ne desprindem de ”turmă”: ”Fiți treji, și vegheați! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă tîrcoale ca un leu care răcnește, și caută pe cine să înghită.” (1Petru 5:8)… Izolarea de ”turmă” ne transformă într-o victimă sigură pentru ”leul” care dă tîrcoale…

În al doilea rînd că credinciosul ”nu trăiește numai cu pîine ci cu orice cuvînt care iese din gura lui Dumnezeu” (Matei 4:4)… După cum avem un trup fizic care trebuie hrănit zilnic cu ”pîine” tot așa credinciosul are și un trup spiritual care trebuie hrănit, tot zilnic, cu Cuvîntul lui Dumnezeu…

În al treilea rînd că ”hrănirea” credinciosului care a trecut de etapa copilăriei spirituale nu se mai face cu ”lapte” ci cu ”hrană tare”… ”Asupra celor de mai sus avem multe de zis, și lucruri grele de tîlcuit; fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu, și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare.  Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc.  Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins, prin întrebuințare, să deosebească binele și răul…” (Evrei 5:11-14)

În al patrulea rînd că, dacă cele menționate mai sus sunt la locul lor în viața credinciosului, vom putea evita mistuirea noastră de către focul sfințeniei lui Dumnezeu (”Fiindcă am primit, deci, o împărăție, care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori, și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică;  fiindcă Dumnezeul nostru este „un foc mistuitor”. Evrei 12:28-29)… sau falimentul nostru în fața ispitei (”Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca s-o puteți răbda.” 1Corinteni 10:13)…

”De aceea…” vă invităm și în această tabără ”…să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos, și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte, și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mânilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta, dacă va voi Dumnezeu…” Evrei 6:1-3

”…Căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început…” Evrei 3:14

”…Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă, ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde…” Evrei 6:11…

Vă așteptăm!…

Radu Bocăniciu & Mircea Veja & echipa de slujire

De |2018-01-11T09:16:13+00:0016 aug. 2012|