Poarta din mijloc, zidul dinspre răsărit… Fii acolo!

///Poarta din mijloc, zidul dinspre răsărit… Fii acolo!

Poarta din mijloc, zidul dinspre răsărit… Fii acolo!

După apariția „Iubirei“, imediat o a treia stea se ridică în sânul bisericei noastre, cu numele „Speranța“ societate alcătuită din tineretul școalei Duminecale, ca împreună cu surorile ei mai mari, „Credința“ și „Iubirea“ revărsă, cu ajutorul Domnului, o adevărată ploae de binecuvântări, după care se ivi un belșug, adevărat Dumnezeesc în toată activitatea micei biserici din Mănăștur. (Cronicarul, 1926)


’’Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă.“ Ps 90: 12

Acum 20 de ani am primit această viziune şi, de atunci încoace mi-am dat silinţele să o urmez, atât în viaţa personală, în viaţa de familie cât şi în lucrarea bisericii în care sunt implicat: Tineri răscumpăraţi de Hristos, credincioşi până la moarte ca să capete cununa vieţii.

De 20 de ani încoace lucrarea noastră este să-l propovăduim pe Hristos, să sfătuim şi să învăţăm orice tânăr, ca să-l înfăţişăm desăvârşit în Hristos şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.

Cât am reuşit? Rămâne de văzut. Nu sunt eu în măsură să o cântăresc. Îi vom lăsa pe alţii, şi mai ales pe Altul să tragă concluziile. Cert este faptul că în toţi aceşti ani mii de tineri au trecut prin mâinile noastre, iar biruinţele şi eşecurile s-au amestecat în ce-I priveşte. Cei mai mulţi s-au alipit de Domnul, câţiva s-au dezlipit.

Folosindu-ne de mijloacele specifice lucrării cu tineretul mesajul nostru central a fost mereu acelaşi: Fii Acolo!

Unde acolo? Acolo în Ierusalimul ceresc, la zidul dinspre răsărit, la poarta din mijloc. Ne-am dat întâlnire în acel ’loc’ precis… ca să ne revedem unii cu alţii în noua creaţie a lui Dumnezeu, ca să ne bucurăm împreună în prezenţa aceluia care mai degrabă a voit să moară pentru tine decât să trăiască fără tine….

Acolo, vom participa la o sărbătoare neobişnuită la care nu invitaţii aduc cadourile, ci, Gazda. O festivitate de premiere cum n-a mai fost alta.

Tuturora ne place să fim apreciaţi, răsplătiţi, nu-i aşa? Lucrul absolut măreţ este că „atunci, fiecare îşi va căpăta lauda de la Dumnezeu.“

1 Corinteni 4: 5

Aţi citit cu atenţie? Vor fi răsplătitţi nu cei mai buni dintre noi, nici câţiva dintre noi, ci fiecare dintre noi! Nu vei fi lăsat pe dinafară! Dumnezeu va avea grijă de asta! Apoi, Dumnezeu Însuşi ne va lăuda! Nu deleagă pe nimeni! Domnul Dumnezeul nostru face El Însuşi onorurile! Iar mai apoi, laudele vor fi personale. Nu se dau pe naţiuni, pe biserici, pe generaţii!

Se dau pe persoană! Domnul Dumnezeu se va uita în ochii fiecăruia dintre noi, îşi va scoate mâinile străpunse din mânecile robei Lui albe… şi cu grijă ne va aşeza pe cap cununa vieţii (lipsa morţii) – Iacov 1:12, Apocalipsa 2:10; cununa neprihănirii (lipsa păcatului şi a consecinţelor lui) – 2 Timotei 4:7-8 şi cununa slavei (lipsa înfrângerilor) – 1 Petru 5:4. Ne va spune: „Bine rob bun şi credincios, intră în odihna şi bucuria stăpânului tău!“

Întreaga lucrare cu tineretul (care include lucrarea cu preadolescenţii, cu adolescenţii şi cea cu tinerii adulţi) stă sub aripile chemării: Fii Acolo! Fii acolo! este un îndemn, un angajament, o mentalitate, o mişcare. Deja câteva mii de tineri şi-au pus amprenta-frunză pe Pomul Vieţii, ca şi semnătură a legământului făcut, piatră de aducere aminte a promisiunii făcute.

Este un îndemn la a se împăca cu Dumnezeu şi la a-şi trăi viaţa în aşa fel încât Ierusalimul ceresc să le fie deschis,

Este şi un angajament, un legământ, de a nu permite nici unui lucru să îi împiedice să fie prezenţi la acea mare întâlnire… Mai important decât orice realizări pământeşti este faptul ca ei să fie acolo.

Este şi o mentalitate de trai prin faptul că numai Isus Hristos dăruieşte semnificaţie vieţii. El este singurul răspuns satisfăcător la întrebarea cine suntem, de ce suntem şi încotro ne îndreptăm.

Este, în final şi o mişcare de tineret. Tinerii găsesc o resursă importantă în faptul că nu sunt singuri pe drum, tinerii se adună şi se încurajează înspre un scop comun: a fi acolo!

Poate peste alţi 20 de ani nu voi mai avea ocazia să scriu un articol memorial pentru revista bisericii. Nu ştiu dacă voi mai avea ocazia să vă spun ultimele mele cuvinte, aşa că vi le spun acum. Nu le uitaţi niciodată. Mesajul meu este: Fiţi acolo! Nu permiteţi nici unui lucru să vă împiedice să fiţi prezenţi la acea mare şi glorioasă întâlnire. Nu uitaţi! Ne vedem la poarta din mijloc a zidului de răsărit. Fiţi acolo!


Priviri în mai multe dimensiuni

Privind în urmă la cei 20 de ani de lucrare cred că am învăţat un lucru simplu. Am învăţat să privesc. Dacă ar fi să las o lecţie în urmă ar fi tot aceasta: aruncă frecvent câte o privire înspre… unde trebuie!

Privire înspre înăuntru

Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus. Romani 3: 23 – ca să ne vedem statutul: Simul iustus et peccator.

Privire înspre în sus

Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, …pentru ca nu cumva să ne pierdem inima, şi să cădem de oboseală în sufletele noastre. Evrei 12 – ca priveliștea mai mare de Dumnezeu să o micșoreze pe cea de noi înșine.

Privire înspre înapoi

Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, până va veni El. 1 Corinteni 11 – ca să vedem ce a făcut Dumnezeu, şi să știm ce poate El face.

Privire înspre înainte

Alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus. Filipeni 3 – ca perspectiva zilei de mâine să pregătească decizile de azi.

Privire înspre laterală

Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune. Evrei 10 – ca să dobândim și să dăruim, pentru că dăruind vom dobândi.

Privire înspre în afară

Rodul celui neprihănit este un pom de viaţă, şi cel înţelept câştigă suflete. Proverbe 11 – ca să ne împlinim menirea având „ochi“ și pentru alţii nu doar pentru noi înşine.

Rei Abrudan

De |2018-01-11T09:16:18+00:0014 mai 2011|