Îndoită sărbătoare

Îndoită sărbătoare

O mână mică de oameni simpli, fără de multă carte, cultură, ştiinţă lumească, care înainte de aceasta, nedeosebind, ca nişte copii mici, binele din rău, s’au unit – nu dintr’o dată, într’o credinţă, o iubire, conduşi de o putere supranaturală, divină, şi-au clădit o casă, un templu simplu de închinăciune, în care tot ei – cei simpli – uniţi într’o iubire, o credinţă, să aducă jertfele lor de mulţumită, de recunoaştere acelui mare Domn, în care ei acum cred, pe care îl adoră, îl iubesc, pentru iubirea cu care au fost şi ei iubiţi de El. Uniţi într’o iubire şi credinţă, ei au făcut minuni, chiar şi în cea mai mare sărăcie pământească: căci prin credinţă clădim, prin necredinţă, chiar bogaţi fiind, ruinăm. (V. Berbecar, 1926) 


Nouăzeci de ani de la întâia deschidere a Bisericii noastre, şi douăzeci de ani de la inaugurarea noului locaş al bisericii, a cărui ridicare a fost o mare izbândă cu atât mai mult cu cât a-nceput în vremuri tulburi, în primăvara anului 1989 în plin sistem de gândire ateu, cu restricţii extrem de serioase în privinţa construirii de lăcaşe de cult, restricţii menite să intimideze orice iniţiativă în domeniu.

Încă din anii 70 nevoia pentru un spaţiu mai încăpător pentru adunările bisericii era evidentă. Într-un local care putea să ofere maxim 400 de locuri se adunau adesea mult peste numărul amintit, stând în picioare, în curte, pe scări sau în spaţiile anexe pentru a asculta Cuvântul.

Dar faptul că Dumnezeu a dat izbândă în acest domeniu a stârnit în inimi un nou entuziasm pentru Casa Domnului, entuziasm reflectat în cifrele statistice perioadei imediat următoare deschiderii noului edificiu.

Iată câteva cifre statistice cumulative care surprind situaţia membrală a bisericii reflectată în evidenţele membrale:

Intrări în evidenţele membrale în perioada 1991- 2011 – un total de 1799 persoane:

  • prin botez – 1350 persoane
  • prin transfer – 407 persoane
  • reprimiţi – 42 persoane

Ieşiri din evidenţele membrale în aceiaşi perioadă: 1219 persoane, dintre care un număr de peste 400 de fraţi au plecat cu dorinţa curată de a deschide noi puncte de lucrare în alte zone ale oraşului.

Iată situaţia ieşirilor:

  • prin transfer – 656 persoane
  • plecaţi în veşnicie – 286 persoane
  • excluşi disciplinar – 242 persoane
  • radiaţi din evidenţe – 35 persoane

Se află înscrişi în evidenţa membrală a bisericii un număr de 1380 de membri, dintre care peste 200 sunt plecaţi din localitate, dar fără a fi încă membri în biserici din zonele către care au plecat, fie din cauză că acolo nu sunt biserici constituite, fie pentru că nutresc gândul revenirii acasă.

Dar dacă ar fi să ducem ceva mai departe analiza, am putea observa de pildă faptul că în primii zece ani de la deschiderea noului locaş de cult s-au botezat în biserica noastră un număr de 930 de fraţi, iar în următorii zece, 620, deci o tendinţă descrescătoare a numărului celor botezaţi.

Cei intraţi prin transfer în primii zece ani au fost 195, cu o tendinţă crescătoare în următorii zece ani.

Mircea Veja

De |2016-03-10T14:41:28+00:0013 mai 2011|