Demonstraţia Învierii

///Demonstraţia Învierii

Demonstraţia Învierii

Plecând de la acest raţionament, înseamnă că atunci când Domnul Isus „…învăţa pe ucenicii Săi şi zicea: „Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor; ei Îl vor omorî şi a treia zi după ce-L vor omorî va învia.” (Marcu 9:31) – este credibil din pricina caracterului Său şi a demonstraţiei pe care a făcut-o vindecând diferiţi oameni.
Biblia ne spune pe lângă aceasta modul în care martorii au ajuns la concluzia că ce spusese El s-a întâmplat, iar Pavel, căruia i S-a arătat Domnul mai târziu, aduce în discuţie peste 500 de martori care L-au văzut înviat din morţi.

Demonstraţia învierii, însă, aş dori să o subliniez din contextul imediat în care ne ducem viaţa. Comemorăm şi în acest an Învierea Domnului nostru Isus Cristos, care a fost mort, dar este viu în vecii vecilor. Ne adunăm să ne amintim de agonia din preziua răstignirii, în grădina Gheţimani, apoi să ne uimim de dragostea lui Dumnezeu pentru noi, urmărind Cuvântul Scripturii care relatează despre răstignirea Lui, ca apoi, să ne bucurăm împreună de învierea Sa. Dar ce are aceasta cu argumentele învierii?

Tocmai aici este cheia: cei care ne întâlnim cu prilejul comemorării acestor evenimente, suntem martori ai învierii! Nu sunt oameni care L-au văzut pe Isus viu în faţa lor, ci care au fost aduşi din moarte la viaţă, de El! Fiecare dintre noi putem confirma că schimbarea pe care a făcut-o Domnul Isus în viaţa noastră nu am fi putut să o facem singuri.

Pocăinţa este dovada intervenţiei lui Isus, Cel viu în viaţa omului, pentru că pocăinţa nu este o schimbare de religie, ci schimbare radicală a fiinţei umane în asemănarea cu Isus. Comunitatea oamenilor schimbaţi prin puterea lui Isus Cel înviat, este dovada învierii Sale. Dacă El nu ar fi viu acum, nici unul dintre noi nu ar avea calitatea vieţii spirituale şi ţinuta morală pe care o are acum.

Cristos a înviat, şi o puteţi vedea în viaţa mea! O puteţi vedea în viaţa fraţilor mei de credinţă! O puteţi vedea în viaţa tuturor celor care au fost născuţi din nou, de El, Isus, Fiul lui Dumnezeu.

(Gigi Cosman)

De |2016-03-10T14:40:51+00:0020 apr. 2011|