“Apocalipsul ACUM” – Valea Drăganului 2010

//, Grupuri/“Apocalipsul ACUM” – Valea Drăganului 2010

“Apocalipsul ACUM” – Valea Drăganului 2010

Beni Faragau

În ultima vreme biserica noastră a avut ca preocupare, atît la nivelul unora din grupurile de casă, cît şi în cadrul mesajelor din Cuvînt, din serviciile publice, înţelegerea mesajului cărţii Apocalipsa. Provocarea de care am avut parte a fost să înţelegem ce anume a dorit Domnul Isus Hristos să comunice celor şapte biserici din Asia Mică, pentru oamenii de atunci şi de acolo, pentru a putea, mai apoi, să tragem principii aplicative pentru noi cei de acum şi de aici… Ca urmare am zăbovit pe primele trei capitole o bună bucată din timpul alocat studiului pentru a înţelege cît mai bine viaţa celor şapte biserici. Aşa se face că am ajuns ca la o întîlnire de grup să discutăm pe marginea unei singure biserici. Cu toate acestea nu am regretat "zăbovirea" şi încetineala cu care am avansat cu studiul pentru că ne-am dat seama că înţelegerea celorlalte capitole ale cărţii depinde vital de cunoaşterea frămîntărilor, problemelor şi succeselor celor şapte biserici.

În acest context Conferinţa Fundaţiei Istoria Binecuvîntării de anul acesta, pe cartea Apocalipsa, este binevenită cel puţin din două motive: pentru a ne ajuta să sistematizăm ceea ce am învăţat pînă în prezent şi pentru a ne ajuta să mergem mai departe cu sudierea cărţii în cadrul grupurilor de casă, în perioada următoare.

Majoritatea celor din biserica noastră care s-au înscris la această conferinţă au optat pentru seria a 2-a din perioada 2-6 august 2010. Dacă mai există doritori care vor să participe la conferinţă, pot solicita acest lucru la tel. 0744.979033 (Radu Bocăniciu). Este posibil ca să existe unele renunţări de ultim moment, din diverse motive, sau să se găsească soluţii suplimentare de cazare şi masă pentru cei care doresc să participe şi nu s-au înscris.

Revenind la filmul lui Coppola, ca şi la cele şapte scrisori adresate bisericilor din Asia Mică a secolului întîi după Hristos, "Apocalipsul" nu-i vizează doar pe cei de la sfîrşitul istoriei ci pe fiecare dintre cei ce au trăit, trăiesc sau vor trăi pe pămînt… Aşa că merită plătit preţul unei conferinţe de 5 zile la Valea Drăganului pentru înţelegerea unei cărţi atît de incitante cum este APOCALIPSA…

"Descoperirea lui Isus Hristos pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Şi le-a făcut-o cunoscut, trimeţînd prin îngerul Său la robul Său Ioan, care a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu şi despre mărturia lui Isus Hristos, şi a spus tot ce a văzut. Ferice de cine citeşte, şi de cei ce ascultă cuvintele acestei proorocii, şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!…"

Vă aşteptăm!

Radu Bocăniciu

 

INVITAŢIE

"Era pe la începutul anilor 90, când împreună cu un grup de pastori şi lucrători din România am fost invitaţi la o conferinţă pe Apocalipsa, în Germania. Ne-am urcat toţi într-un tren aglomerat şi am plecat spre conferinţă arzând de nerăbdare şi cu mii de întrebări. Bineînţeles că dezbaterile au început încă din tren – ce e cu peceţile, cu trâmbiţele, cu potirele… Confernţiarul era David Gooding…

Primele lui cuvinte, în deschiderea conferinţei au fost: „Să nu ma întrebaţi de potire, peceţi şi trâmbiţe… nu vom vorbi despre asta”. Noi ne-am uitat unii la alţii cu o privire care se traducea prin: „Da noi de ce am venit aici??!!”… Ca să scurtez istorisirea, pot să vă spun că deşi nu am primit toate răspunsurile pe care le aşteptam, am plecat de acolo îngânând: “Domnul împărăţeşte şi istoria e în căuşul palmei Lui!”

De o bună vreme asistăm la tot felul de dezbateri legate de paşapoartele biometrice şi de cipul care urmează să ne fie implantat pe mâna dreaptă sau pe frunte. În minţile noastre, toate acestea se leagă de cartea Apocalipsa şi in mod deosebit de acel misterios nume al fiarei sau număr al numelui ei: 666.

Vă invităm aşadar la a 10-a conferinţă de vară Istoria Binecuvântării, unde ne propunem să parcurgem cartea Apocalipsa, nu neapărat ca să găsim răspunsuri la întrebări ca şi cele sugerate mai sus, ci ca să vedem cum se interpretează această carte şi ce are Dumnezeu să ne comunice prin ea astăzi.

Cartea pe care o vom parcurge împreună este o invitaţie la întâlnire cu Mirele nostru ceresc, cu Isus Hristos Cel glorificat. Nu la întâmplare, primele cuvinte din ea sunt: „Descoperirea lui Isus Hristos.”

Cu drag,

Beni Fărăgău

Cluj-Napoca © 2010. Fundaţia Istoria Binecuvântării."

De |2016-03-10T14:39:54+00:0028 iul. 2010|