… de la moarte la viaţă!

///… de la moarte la viaţă!

… de la moarte la viaţă!

Învierea Domnului Isus nu este o demonstraţie de forţă, deşi la învierea Lui, Dumnezeu Tatăl a desfăşurat „nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi.”

Evenimentul istoric al învierii Lui este o invitaţie pentru fiecare om, de la moarte la viaţă!
Religiile au diferite explicaţii, miturile îşi consumă valabilitatea şi relevanţa în funcţie de cultura în care sunt consumate, ştiinţa aduce ipoteze cu privire la întrebările esenţiale ale omului, pe care apoi le neagă şi le înlocuieşte cu altele…

În această curgere a istoriei, cu aspectele ei pozitive sau negative, optimiste sau dureroase, prezenţa lui Isus între noi, este o pătrundere în lumea materială a esenţei lumii spirituale.
„Omul Isus Cristos” a străbătut Valea Plângerii plângând nu pentru Sine, ci din compasiune pentru noi! A străbătut Valea Umbrelor Morţii răspândind Lumina spre cei care o locuiesc. A venit de dincolo de lume cu o promisiune pe măsura puterii Lui: „Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.”

Nu s-a întâmplat să învie din morţi! Nu a evoluat de la stadiul de mort la cel de viu. A înviat pentru că are viaţa în Sine, ca originator al vieţii. A înviat, pentru că după cum a hotărât să-Şi dea viaţa ca preţ de răscumpărare pentru noi, a hotărât de asemenea să şi învie.

Acela care a creat tot ce există, care susţine cosmosul cu toate galaxiile, Acela care a dat fiinţă tuturor oamenilor de pe pământ ne promite că dacă credem în El, vom trăi chiar dacă am murit!

Pentru ca să nu ne îndoim de afirmaţia Sa, Domnul a înviat din morţi, ca să înţelegem că invitaţia Sa nu este una gratuită: „Nu te teme! Eu Sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel viu. Am fost mort, şi iată că Sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.
Invitaţia care ne-o face astăzi este aceeaşi; şi o adresează tuturor oamenilor, este o invitaţie de la moarte la viaţă, deoarece, Cristos a înviat!

(Gigi Cosman)

De |2016-03-10T14:39:22+00:001 apr. 2010|