GENESA – “Istoria facerii unui NUME”

///GENESA – “Istoria facerii unui NUME”

GENESA – “Istoria facerii unui NUME”

TREI… este numărul anului de studiu, din programul de studiere a Scripturii “Istoria Binecuvîntării”, în care, o parte din grupurile din biserica noastră, am intrat în toamna aceasta. Dacă tema anului 1 de studiu a fost “Cum se poate intra în relaţie cu Dumnezeu?” şi am studiat cărţile Deuteronom, Isaia şi Ioan (respectiv Marcu), tema anului 2 a fost “Cum se poate trăi în prezenţa unui Dumnzeu sfînt?” parcurgînd cărţile Exod, Levitic şi Efeseni (respectiv Galateni)…

Iată-ne în anul 3… Dacă am intrat în relaţie cu Dumnezeu şi am înţeles chemarea Lui la slujire întrebarea la care trebuie să răspundem este: “Care sînt condiţiile conlucrării cu Dumnezeu?”… Prin cărţile Genesa, Apocalipsa şi Faptele Apostolilor (respectiv Iacov, anul acesta) vom lua parte la “Istoria facerii unui NUME”, începînd cu primii oameni de pe pămînt şi pînă la ultimii, cei din Apocalipsa, care vor birui şi care vor primi o “piatră albă pe care este scris un nume nou pe care nu-l ştie nimeni decît acela care îl primeşte”…

Este interesant că Duhul Sfînt a pus pe inima bisericii noastre parcurgerea acestui drum, prin citirea Scripturii, începînd cu Genesa şi pînă în Apocalipsa pe parcursul unui singur an. În acelaşi timp se preconizează abordarea cărţii Genesa ca subiect principal pentru mesajele serviciilor din adunările bisericii începînd cu luna ianuarie 2010. În acest sens a fost invitat în biserica noastră, în duminica din 15 noiembrie, Beni Fărăgău pentru a face o prezentare generală a cărţii Genesa, precum şi detalierea primelor 11 capitole, pînă la evenimentul încurcării limbilor la turnul Babel… Între timp a apărut şi comentariul lui Beni Fărăgău, pe cartea Genesei, reeditat şi îmbunătăţit, care alături de prelegerile pe care le ţine în fiecare luni seara între orele 1800 – 2100, în biserica Mănăştur, ne vor ajuta cu siguranţă să înţelegem mai bine ce aşteaptă Dumnezeu de la noi, ce face El pentru noi şi ce anume trebuie să facem noi ca să dobîndim nu un nume efemer “legat de cărămizi şi smoală” ci un nume veşnic făcut de El…

Pentru toţi cei care parcurg acest program în grupurile de casă există o varietate de resurse, extrem de bogate şi utile în pregătirea lecţiilor, în moderarea discuţiilor din grupuri cît şi în înţelegerea învăţaturii din Cuvînt pentru trăirea unei vieţi în ascultare de Dumnezeu. Comentariile apărute pe marginea cărţilor Scripturii, ca şi ghidurile de studiu pentru pregătire lecţiilor, pot fi procurate de la secretariatul bisericii sau la studiul de luni seara din biserica noastră. Lecţiile de studiu pentru cartea Genesei se pot descărca de pe site-ul Fundaţiei “Istoria Binecuvîntării” sau, prin bunăvoinţa secretarei bisericii, se pot obţine de le secretariat.

De asemenea vom încerca să organizăm în perioada următoare, împreună cu conducătorii de grupuri de casă, întîlniri periodice pentru asistarea acestori grupuri în problemele cu care se confruntă, pentru facilitarea interacţiunii între grupuri şi dezvoltarea legăturii frăţeşti, pentru clarificări legate de învăţătura din Cuvînt, pentru facilitarea accesului la resurse şi materiale ajutătoare, pentru dezvoltarea echilibrată a grupului pe toate coordonatele: “învăţătura apostolilor, legătura frăţească, frîngerea pîinii şi rugăciuni”.

Nădăjduim ca, “dacă am fost creaţi după chipul lui Dumnezeu, să ajungem să fim cinstiţi cu Numele Lui”…

Radu Bocăniciu

De |2016-03-10T14:38:17+00:005 dec. 2009|